1. Soru : Binamızın altında kurulan lokantaya ait işyeri bacası

    Son Kat Mülkiyeti Yasası’na göre gayrimenkulün dükkan olarak gösterilen bağımsız bir bölümünde lokanta açmak için binanın dış yüzeyinden çelik baca tesis etmek istiyorum. Kat maliklerinden izin almak gerekir mi? Bu izni işyeri açma ruhsatı veren belediyeler mi istemektedir? 2012 yılında eski kat maliklerinden alınmış bir izin varsa yeni kat malikleri olarak bir şey yapabilir miyiz? Teşekkürler.

    Cevap :

    Sayın Özkan Küçük: Projede baca olmadığına göre, lokanta, restoran olabilir şerhi yok demektir. Belediye eskiden alınanı kabul ederse ne ala, etmezse, tüm kat maliklerinin oy birliği gerekir.