1. Soru : Apartman yönetimi keyfi davranabilir mi?

    http://www.emlaktasondakika.com/uzmanina-sor/Apartman-toplantisi-15-gun-once-ilan-edilmelidir/3335.aspx Salim bey ; Yukarıdaki linkteki sorumuza vermiş olduğunuz cevap için teşekkür ederiz. Aklımıza takılan birkaç konu var. Yönetim kuruluna yazmış oldukları 2 kişi ve denetim kuruluna seçtikleri 1 kişi toplantıya bile katılmayıp adı bile geçmemiştir. Bunları yazmaları yasal mıdır? Denetim kuruluna yazdıkları 1 kişiyi de kendileri seçmiş (denetim kurulu zaten 1 kişiden oluşuyor) bizim toplamış olduğumuz imzalarda eşi imzalamış olsa da şifahen toplantı talebini karı koca desteklemektedir. “Biz kiracısı olan malikin imzasını aldık; yönetim kurulu burada oturan kiracı varken ev sahibi ne karışıyor?” diye savunmaya geçiyorlar. Sizin işiniz aidatınızı vermeniz gerisine karışamazsınız diyorlar. Bizler aidatlarımızı vermediğimizde yasal olarak talep etme hakları var mı? Sulh mahkemesine gidersek nasıl bir yol izlemeliyiz? Hangi belgeleri sunmalıyız? İlginizden dolayı şimdiden teşekkürler. A

    Cevap :

    Sayın Ali Karaca: 1- Yönetim kurulunu da, denetçiyi de, kat malikleri kurulu, genel kurulda seçer. (K:M:K) 2- Mülk sahibi, kiracısına kendisini temsilen vekâlet vermişse, kiracı mal sahibi adına oy kullanır. Böyle bir vekâlet yoksa kiracının hiçbir temsil hakkı yoktur. (K:M:K) 3- G34 sayılı kat mülkiyet kanunu açıktır. 4- Toplantıya katılmayan kişiyi, katılmış gibi göstermek ve varmış gibi karar defterine yazmak, usul ve kanuna aykırılıktır. (K:M:K) 5- Aidat ödemek zorunludur. Ödemediğiniz takdirde, yönetici mal sahibinden talepde bulunabilir. Aidat ödememekte kontrat hükümlerine aykırılık teşkil eder. 6- Kiracı da olsanız, mal sahibi de olsanız, aidat ödeme hususu alınan kararlar çerçevesinde yerine getirilmesi gerekir. 7- Toplantıda olmayan ama varmış gibi karar defterine adları yazılmış olanları, toplantıda olanlardan bir kaçı ile tutanak yapıp usulsüz toplantı yapılmaktadır deyip, hâkimin müdahalesini isteyebilirsiniz. 8- Komşular arasında, huzursuzluk olması neşeleri kaçırır. Bir kat mülkiyet kanunu kitabı alıp, yönetici beye hediye ediniz! Toplantılarda keyfilik olmaz. Kanuna uymak gerekir. Uymayanlar da, sonucuna katlanır. 9- Mahkemeye gitmeden önce, sorunu kat malikleri kuruluna getirmeniz gerekir. Çözümsüzlüğün, çözümü ilk planda kat malikleri kuruluna aittir. Bu arada, 634 sayılı KMK md: 33 uyarınca, kat malikleri kuruluna gitmeden de hakimin müdahalesi istenebilir. Kat mülkiyetinden doğan uyuşmazlıklar için sulh mahkemeleri yetkilidir. V-HAKİMİN MÜDAHALESİ Madde 33- Kat malikleri kurulunca verilen karara razı olmayan veya kat maliklerinden birinin yahut, onun katında kira akdine, oturma (sükna) hakkına veya başka bir sebebe dayanarak devamlı surette faydalanan kimsenin, borç ve yükümlerini yerine getirmemesi yüzünden zarar gören kat maliki veya kat malikleri, ana gayrimenkulün bulunduğu yerin sulh mahkemesine başvurarak, hakimin müdahalesini isteyebilir. Hakim, ilgilileri dinledikten sonra, bu kanuna ve yönetim planına ve bunlarda bir hüküm yoksa, genel hükümlere ve hakkaniyet kaidelerine göre derhal kararını verir ve bunun, tespit edeceği kısa bir süre içinde yerine getirilmesi lüzumunu ilgiliye tefhim veya tebliğ eder. Tespit edilen süre içinde hâkimin kararını yerine getirmeyenlerden, aynı mahkemece, yüz liradan iki bin liraya kadar para cezası alınmasına kesin olarak hükmolunur; yirmi beşinci madde hükmü mahfuzdur. 10- Allah hepinize kolaylık versin.