Ankara Toki̇'den Aldığım Dairemi Iade Edeceğim

Ankara TOKİ'nin sattığı açıık satış konutlarından 1.5 sene önce daire aldım, Şu anda içinde kiracı var. Daireyi iade edebiliyor muyuz? Ödediğim paranın ne kadarını geri alabilirim?

Hakime Hanım, TOKİ'nin bu konudaki yaklaşımı bellidir. Dairenizi geri alır ama vergileri, kiraları, dairede tahribat varsa onların bedellerini tahsil eder. Ondan sonra ödemenizden kalanı iade eder. Ben size yönetmeliğin iade konusundaki maddesini yolluyorum. Kolay gelsin...... ALICI eğer isterse mülkiyet devredilinceye kadar GAYRİMENKUL’ü İDARE’ye iade edebilir. Bu takdirde (banka komisyonu, daha önce devir yapılmışsa devir komisyonu ücretleri, Emlak Vergileri, sigorta ücretleri, BSMV ve Damga Vergisi, vb. ödemeler hariç) yapmış olduğu ödemeler ALICI’nın BANKA’ya yazılı başvuru yapmaları durumunda BANKA’nın müracaatı ve İDARE’nin bedeli aktarmasını takiben 30 (otuz) gün içerisinde faizsiz olarak kendisine iade edilir. GAYRİMENKUL teslim edilmiş ise veya teslim ihbarı gönderilmiş ise bu bedelden kira bedeli ve varsa İDARE’ce bir tutanakla tespit edilen tahribat ile ödenmemiş ortak gider aidatı karşılığı bedel düşülür. Anahtar tesliminden bir yıl sonra kişi konutunu üçüncü bir şahsa devir edebilir.Devir işlemi bankada gerçekleştirilir. Yoksul grubu ve Alt Gelir Grubu projelerinde hak sahibi olup sözleşme imzalayanlar; konutlarını borçları bitene kadar devredememektedir. Ayrıca alıcı veya ailesinin, borç bitene kadar, sözleşme imzalanan konutta ikamet etmesi koşulu aranmaktadır. Orta gelir grubu projelerinde hak sahibi olup sözleşme imzalayanlar;konut devri anahtar tesliminden bir yıl sonra yapılabilmektedir. Açık satışlarda ise bu şartlar aranmamaktadır.

Hüseyin Belibağlı Emlaktasondakika.com Haber Koordinatörü

Benzer Sorular