1. Soru : Ağrı Su Çatağı TOKİ Evleri ne zaman teslim edilecek?

    Ağrı Su Çatağı TOKİ Evlerinin teslimatı her gün değişiyor ve biz ev sahipleri 36 ay olarak sözleşme imzaladık. Da.. İlla 36 altı ayı beklememiz mi gerekiyor? Lütfen sağlıklı bir bilgi verin de adımımızı ona göre atalım. Kimi ev sahipleri kirada. Ağrı TOKİ şantiyesinin her gün ayrı bir tarih yalanından artık bunaldık. TOKİ’nin verdiği tarihler Nisan 15 Mayıs 20-25 arası. Haziran 5-15 Temmuz 15-20 ve son olarak Eylül 5.

    Cevap :

    Söz konusu iş geçici kabul sürecine girmiş olup İdaremizce oluşturulan Geçici kabul heyeti 01.04.2013-05.04.2013 tarihleri arasında yerinde yapılan incelemelerle geçici kabul işlemini gerçekleştirmiş olup, heyetçe tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için yüklenici firmaya 04.07.2013 tarihine kadar süre verilmiştir. Şu an itibariyle eksik imalatların tamamlanıp tamalanmadığı tespit aşamasındadır. Kabul eksiklikleri tamamlanıp ardından belediyeden alınacak yapı kullanma izin belgeleri onaylanmasının akabinde hak sahiplerine konut teslimleri yapılacaktır.