1. Soru : 2b yasa çerçevesinde şerh koyulan arsamın durumu hakkında

    son çıkan 2B yasası çerçevesinde, şerh konulan arsamın durumu ne olur? Yeni yasada bunlar eski sahiplerine ücretsiz olarak iade edilecek mi? Nasıl başvururuz? Başvuru süresi ne zaman sona erer ve istenen belgeler nelerdir? Aydınlatırsanız sevinirim. Şimdiden teşekkürler

    Cevap :

    1- 2B arazisi üzerinde, bina yapan, araziyi işleyen veya zilliyetlik söz konusu olsa da, ücretsiz (bedelsiz) hak iddia edenlere, verilmesi yoktur. 2- Eksperler bölge, bölge fiyat tespitleri yaptılar. Tespit edilen bedellerin % 70’inin ödenmesi istenmektedir. 3- Nüfus cüzdanının fotokopisi, Başvuru bedelinin yatırıldığına dair makbuz, Kanuni mirasçılardan mirasçı olduklarını gösterir veraset ilamının onaylı örneği; akdi haleflerden ise hak sahibinin veya mirasçılarının Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra düzenlenecek noter tasdikli yazılı muvafakati, Tüzel kişiler için ayrıca, gayrimenkul tasarrufuna izinli olduğunu ve temsilcisini gösterir yetki belgesi. Başvuruyu bulunduğunuz il ve ilçelerde maliye ve defterdarlıklara yapabilirsiniz. Başvuru ücreti olarak arazinin yerine bağlı olarak 2000 TL veya 1000 TL istenmektedir. Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce güncelleme listeleri tescil edilen veya kadastro tutanakları ya da mahkeme kararları kesinleşen taşınmazlar için 6 AY İÇİNDE Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra güncelleme listeleri tescil edilen veya kadastro tutanakları ya da mahkeme kararları kesinleşen taşınmazlar için başvurular yapılabilecektir. 8 AY İÇİNDE 2B yasası Resmi Gazete'de 26 Nisan 2012 tarihinde yayınlanmıştır. Böylece 2B arazileri son başvuru tarihi 26 Ekim 2012 ve 26 Aralık 2012 denilebilir.