maritbet girişmaritbet
Gediz Ilıca Termal Tatil Köyü projesi bitirilecek

Gediz Ilıca Termal Tatil Köyü projesi bitirilecek

Gediz Belediyesi yarım kalan Ilıca Termal Tatil Köyü projesinin bitirilebilmesi için etaplar halinde ihaleye çıkarılmasına karar verildiğini açıkladı.

Gediz Belediyesi tarafından yapılan açıklamada; “Ilıca Termal Tatil Köyü Projesinin uzun bir proje hazırlığı safhasından sonra ilk olarak 10 Ağustos 2016 tarihinde ihaleye çıkıldığına vurgu yapılarak” 15 Temmuz olayları sonrasında uygulamaya konan ihaleye teklif veren yüklenici firmalar hakkında güvenlik soruşturması yapılması zorunluluğu getirilmiştir. Bu kapsamda başlatılan güvenlik soruşturması süreci 8 ay sonra tamamlanmış, nihayetinde 20 Nisan 2017 tarihinde taraflarca sözleşme imzalanarak inşaat sahası Müteahhit firmaya teslim edilmiş ve inşaata başlanılmıştır. Sözleşmenin yapılması ve sahanın teslimi ile birlikte inşaat sahasındaki tüm sorumluluk ve yetki hukuken Müteahhit firmaya geçmiştir. Müteahhit firma bu kapsamdaki yetkisini kullanarak; mevcut hamam ve camiinin inşaat sahası içinde kalması nedeniyle, buradaki çalışmalar esnasında olası her türlü can ve mal kayıplarının yaşanmaması, çalışmaların hızlı, güvenli ve iş güvenliği hukuku kurallarına uygun sürdürülebilmesi için camii ve hamamı boşaltmış ve kullanıma kapatmıştır. Anlaşılacağı üzere; Ilıca Termal Tatil Köyü Projemizin inşa edileceği sahadaki hukuki yetki ve sorumluluk, ihaleyi alan firma ile sözleşmenin imzalanması ve işin teslimi anından itibaren Müteahhit firmanın yetkisi ve sorumluluğuna geçmiştir. Müteahhit firma, sözleşmenin imzalanması ve yer teslimi sonrası başlamış olduğu inşaatlarımızı ağır aksak yürütmesi nedeniyle iş programının çok gerisinde kalmış, bir süre sonra da başka işlerinden doğan yüksek miktarlardaki borçlarından dolayı hak edişlerinden kesilmek üzere Belediyemize haciz ihbarnameleri gelmiştir. Müteahhit firma, kendilerinden kaynaklı mali sorunları nedeniyle inşaat için gerekli malzemelerin temininde ve giderlerini karşılamada güçlük yaşamış ve en sonunda 15 Ekim 2017 tarihinde yani sözleşme tarihinden itibaren yaklaşık 6 ay sonunda inşaat ve yapım çalışmalarının tamamını bırakarak şantiyeyi terk etmiştir. Bunun üzerine; Yüklenici müteahhit firmanın imzalamış olduğu Sözleşme ve Genel Teknik Şartnamedeki hususlara uymaması, yüklenicinin tüm ihtarlarımıza rağmen işe başlamaması nedeniyle, Sözleşme ve Yapım İşleri Genel Şartnamesi'nin Belediyemize yüklemiş olduğu yasal zorunluluk ve mevzuat gereğince yapılan noter ihtarnameleri ve mahkemece yapılan tespitler neticesinde işe başlamaması nedeniyle 20 Nisan 2018 tarihi itibariyle yüklenici ile yapılan sözleşme fesih edilmiştir. Belediyemiz, sözleşmesi fesih edilen müteahhit firma ile mümkün olduğunca çabuk işin tasfiyesini tamamlayarak ikinci defa ikmal inşaatı ihalesine 08 Kasım 2018 tarihinde çıktı ise de ülkemizde ihale tarihi günlerinde cereyan eden, piyasalarda aşırı kur ve fiyat dalgalanması nedeniyle ihaleye teklif veren firma olmamıştır” denildi. 

Belediye olarak yarım kalan Ilıca termal Tatil Köyü projesinin ivedi olarak bitirilebilmesi için projenin etaplar halinde ihaleye çıkarılmasına karar verildiği belirtilen açıklamada; “Bu kapsamda 2019 yılı birim fiyatlarının yayınlanmasını müteakip, ilk etapta erkek ve bayan hamamları ile aquapark ve camii projelerimize ait yaklaşık maliyet bedelleri belirlenerek en yakın süre içinde yeniden ihaleye çıkılacaktır. Kamu oyuna saygıyla duyurulur” ifadeleri kullanıldı. 

  • Etiketler:

Yorum Yaz