Nüfus Cüzdanı fotokopisi, Konut edinmek istediğiniz il veya ilçe sınırları içinde kaç yıldır ikamet ettiğinizi gösterir ikametgah ilmühaberi, (İstanbul ili için ikametgah ilmühaberi kabul edilmemekte olup, başka belgeler istenmektedir.) T.C. Kimlik Numaraları, (Aile bireylerinin) Vergi Sicil Numaraları, (Aile bireylerinden Vergi Sicil Numarası bulunanlar ibraz edecektir.) Başvuru Formunda istenilen diğer bilgilerin verilmesi zorunludur. Ayrıca formu imzalayan başvuru sahibinin, kendisine, eşine ve velayeti altındaki çocuklarına ait kira, faiz geliri vb. gelirinin olmadığını beyan etmesi gerekmektedir.