Yargısal, mahkemeyle ilgili. Kaza mercii: Yargı yeri, mahkeme.