ODE Yalıtım 25 yıldır daha temiz bir çevre için çalışıyor

ODE Yalıtım 25 yıldır daha temiz bir çevre için çalışıyor

ODE Yalıtım, 25 yıldır çevrenin korunmasına, enerjinin etkin ve verimli kullanılmasına önem veriyor, daha temiz ve sürdürülebilir bir çevre için çalışıyor

 
 
Geçmiş nesillerden miras aldığımız dünyayı gelecek nesillere daha temiz bırakma stratejisiyle hareket eden ODE Yalıtım, 25 yıldır çevrenin korunmasına, enerjinin etkin ve verimli kullanılmasına önem veriyor, daha temiz ve sürdürülebilir bir çevre için çalışıyor. 
 
Gelecek nesillere enerji kaynakları tükenmemiş, sağlık içinde nefes alınabilir bir çevre bırakabilmek için yalıtımın gerekli olduğunu vurgulayan Ode Yalıtım Genel Müdürü Bülent Çolak, şunları söyledi:

“Enerji ihtiyaçlarının artması ve verimli enerji kullanılmaması sonucunda hava kirliliği artıyor. Hava kirliliğindeki bu artış kendisini küresel ısınma ve iklim değişikliğiyle gösteriyor. Küresel ısınma tehdidi ve hava kirliliğini azaltmak günümüzün en önemli konularının basında geliyor. Kömür, petrol gibi yakıtlar bir yandan gözle görülür biçimde hava kirliliğine yol açarken, diğer yandan küresel ısınmaya ve buna bağlı olarak iklim değişikliklerine yol açıyor. Enerji tüketimindeki artış sonucu, atmosferdeki karbondioksit miktarı yıldan yıla artar. Bunun sonucunda, güneş ışınlarının yeryüzüne gidişi ve yansıma ile dönmesi sırasında atmosferin sıcaklığı giderek yükselir. Küresel ısınma, sera gazları olarak adlandırılan gazların etkisiyle atmosfer sıcaklığındaki bu yükselmenin bir sonucudur” dedi.
 
Dünyaya 28 milyar ton karbondioksit salımı yapıldığını, bunun % 41, 7'sini petrol ve kömürün, %38, 5'ini petrolün, %19, 4'ünü gazların oluşturduğunu belirten Ode Yalıtım Genel Müdürü Bülent Çolak, “Ode Yalıtım olarak doğaya zarar vermeden, temiz enerji kullanarak üretim yapıyoruz. Son teknolojinin tüm imkanlarını kullanarak çevreci ürünler geliştiriyoruz. Bu konuda 25 yıldır hem Türkiye'ye hem de dünyaya değer kattığımıza inanıyoruz” dedi.
 
Yalıtımın enerji tasarrufunda önemini vurgulayan Çolak sözlerine şöyle devam etti: “Dünyanın enerji ihtiyacıyla boğuştuğu şu günlerde yenilenebilir enerjiye olan ihtiyaç hızla artıyor. Enerji israfı ancak iyi bir yalıtımla önlenebilir. ODE Yalıtım olarak bir sivil toplum örgütü gibi çalışıp, yalıtım bilincini yaymak için uğraşıyoruz. Böylece topluma karşı görevlerimizi yerine getirdiğimize inanıyoruz. Türkiye'deki yapıların çoğu betonarmedir. Buradan yola çıkarak her katta 100 m²'lik 4 adet dairenin bulunduğu 5 katlı bir binayı ele aldık. Yalıtımsız bir dairenin soğutma ihtiyacını gidermek için harcadığı elektrik giderinin yalıtımlı bir daireninkine göre yüzde 36 daha fazla olduğunu gördük. Bunun yanı sıra ısı yalıtımının ilk yatırım maliyetinin ise düşünüldüğü gibi çok yüksek olmadığını belirtmek isteriz. Isı yalıtımının, binanın yapım aşamasındaki maliyeti, binanın toplam maliyetinin %2-%5'I arasındadır. Yalıtımlı bir dairede yaşayan aileler ısı yalıtım sayesinde % 50 enerji tasarrufu sağlayabilir.”
 
  • Etiketler:

Yorum Yaz