maritbet girişmaritbet
"Faizsiz konut edindirme sistemlerini BDDK ile inceliyoruz"

"Faizsiz konut edindirme sistemlerini BDDK ile inceliyoruz"

Elvan, "Faizsiz konut edindirme kampanyalarını BDDK Başkanımızdan bir çalışma yapılıp bu çalışmanın bakanlığımızla paylaşılmasını istedim" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "Türkiye hem yerli hem de uluslararası yatırımcılar açısından bir cazibe merkezi olsun istiyoruz. Bu noktada atılması gereken adımları kararlılıkla atacağız. Bunu özellikle vurgulamak istiyoruz." dedi.

Elvan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bakanlığın 2021 yılı bütçesine ilişkin milletvekillerinin soru ve eleştirilerini yanıtladı.

Sözlerine, "Makro ekonomik istikrarı sağlamak, finansal istikrarı sağlamak ve fiyat istikrarı konusuna çok önem veriyoruz. Bizim yol haritamızın genel çerçevesini bunlar oluşturuyor. Bu birincisi" diyerek başlayan Lütfi Elvan, ikinci husus olarak da kalkınma ve ekonomi ile hukuk arasındaki ilişkiye önem verdiklerini söyledi.

Elvan, demokrasi, adalet, kalkınma ve ekonominin birbirlerinden ayrılmayacak konular olduğunu belirterek, "Adil ve şeffaf bir hukuk devletiyle ekonomik büyümeyi, kalkınmayı, refahı ve istikrarı sürekli kılabileceğimize inanıyoruz. Önümüzdeki günlerde Adalet Bakanımızla birlikte sivil toplum kuruluşlarımızla, iş dünyamızla, TOBB'la, TÜSİAD'la, MÜSİAD'la, DEİK'le, TİM'le ve benzeri tüm kuruluşlarla bir araya geleceğiz. Dinleyeceğiz. Ne tür sorunlar yaşıyorlar, uygulamada ne tür sorunlarla karşı karşıya kalıyorlar bunları teker teker konuşacağız, tartışacağız. Ortak bir akılla yapılması gereken düzenlemeleri yapacağız." açıklamasında bulundu.

İstişareye sonuna kadar açık olacaklarını vurgulayan Bakan Elvan, "Hiçbir insanımızın, vatandaşımızın kafasının arkasında en ufak kaygı olmasın. Kapılarımız 24 saat tamamen açık olacak. Bizim de makul gördüğümüz, rasyonel ve haklı gördüğümüz hangi konu varsa, reform niteliğinde olan her konuda gerekli adımları atacağız, kararlılıkla atacağız." ifadesini kullandı.

Elvan, yatırım ortamının iyileştirilmesi noktasında hala atılması gereken adımlar olduğuna işaret ederek, "Türkiye yatırımcılar açısından hem yerli hem de uluslararası yatırımcılar açısından bir cazibe merkezi olsun istiyoruz. Bu noktada atılması gereken adımları yine kararlılıkla atacağız. Bunu özellikle vurgulamak istiyoruz." diye konuştu.

BDDK ve bankalarla da bir araya geleceklerini aktaran Lütfi Elvan, "Karşılaştıkları sorunlar, öneriler nelerse, bunları teker teker ele alıp, atılması gereken adımlar varsa atacağız." şeklinde konuştu.

Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından görevlendirilmesinin ardından bakanlık bürokratlarıyla bir araya geldiğini belirterek, "Arkadaşlara şunu söyledim; 'Arkadaşlar beni eleştireceksiniz. Eğer siz bana 'Efendim siz doğrusunu biliyorsunuz' derseniz ben sizinle çalışmam'. Bu kurumda çalışan tüm bürokrat arkadaşlarımızı, en alt kademeden en üst kademeye kadar her bir arkadaşımızı dinleyeceğiz. Bir taraftan sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geleceğiz, bu işin rasyoneli neyse onu yapacağız. Hazine ve Maliye bürokratlarımıza sonuna kadar güveniyorum." ifadesini kullandı.

"Kanun neyi emrediyorsa onu yapacaksınız"

Düzenleyici ve denetleyici kurumların bağımsızlığına ilişkin sorulara da yanıt veren Elvan, Bankacılık Kanunu'nun 82. maddesinde yer alan "BDDK, kendisine verilen düzenleme ve denetlemeyle ilgili görev ve yetkileri kendi sorumluluğu altında bağımsız olarak yerine getirir ve kullanır" hükmüne işaret etti. Elvan, kanunun gayet açık olduğunu söyleyerek, "BDDK ve SPK başkanımızla da görüştüm. Kendisine aynen şunu ifade ettim: 'Kanun neyi söylüyorsa, neyi emrediyorsa onu yapacaksınız' dedim. Merkez Bankası kanunu da açık, elbette bağımsızdır, bu konuda daha fazla söyleyecek bir şeyim yok diye düşünüyorum." dedi.

Bakan Elvan, Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi'nde mutlaka Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı'nın da olması gerektiğini dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Neticede kalkınmadan bahsediyorsak bu konuda Başkanımızın bu işin içinde olması gerekiyor. Diğer taraftan, geçmişteki Ekonomi Koordinasyon Kurulundan bahsedildi. Bu konulara yönelik olarak hangi bakanlıklar var diye düşündüğümüzde, Ticaret, Sanayi ve Teknoloji, Tarım ve Orman ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler bakanlıklarımız var. Bu 4 bakanlığımızla mali yapımıza yönelik, diğer konulara yönelik sık sık bir araya gelmemiz, koordineli çalışmamız gerekiyor. Önümüzdeki süreçte 4 bakanlık ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı başta olmak üzere çok yakın çalışma ve koordinasyon içinde olacağız. Hazine ve Maliye Bakanlığımızın bakış açısıyla başka bakanlığımızın görüşleri örtüşmeyebilir. Bu bakanlıklarla sık sık bir araya geleceğiz, yol haritamızı birlikte konuşacağız ve tartışacağız."

"Vergilerde öngörülebilirliği sağlamak son derece önemli"

Gelir vergisi ve kurumlar vergisinin tek kanunda toplanmasına yönelik önerileri de değerlendiren Elvan, geçmişte bu konuda bir çalışma yapıldığını anımsattı. Elvan, bu konuyu ekibiyle henüz tartışmadığını ancak önemli olduğunu belirterek, "Özellikle vergilerde öngörülebilirliği sağlamak, sadeleştirme, basitleştirme ve vatandaş memnuniyeti son derece önemli. Bu hususları arkadaşlarımızla çalışalım, bu konuda öngörülebilirliği daha da artıran daha da şeffaf yapıda sistemi ortaya koyacak çalışmayı yaptıktan sonra sizlerle paylaşalım." diye konuştu.

Elvan, Kamu İhale Kanunu'na yönelik eleştirilere de yanıt verirken, Avrupa Birliği direktifleri ve mevzuatında belirli sektöre yönelik ayrı düzenlemeler olduğunu söyledi. Türkiye'deki Kamu İhale Kanunu'nun tüm ihaleleri kapsadığına dikkati çeken Elvan, "Bizim Kamu İhale Yasamızın gözden geçirilmesi gerekiyor. Özellikle enerji, doğalgaz ve büyük ulaşım altyapısı gibi büyük ölçekli yatırımlara yönelik farklı mevzuatı var AB'nin. Bu konuda çalışmamız gerekiyor." ifadesini kullandı. Elvan, Kamu İhale Kurumu Başkanı'ndan da istisnalar konusunda çalışma yapmasını ve kurum bazında istisna oranlarının belirlenmesini istediğini söyledi.
Elvan, Taşıt Kanunu'nun, taşıt yönetiminde etkinlik ve verimliliği gözetecek şekilde güncellenmesinin önerilmesi üzerine, bu konuda Bakanlığının bir çalışması olduğunu bildirdi.

Faizsiz konut edindirme kampanyaları

Lütfi Elvan, gelir düzeyi düşük vatandaşların yanında olacaklarını, hiçbir zaman onların mağduriyetine yol açacak bir girişimde bulunmayacaklarını vurguladı.

Ekonomideki kayıt dışılığa ilişkin soru üzerine Elvan, bunun önemli ve öncelik verdikleri konulardan biri olduğunu ifade etti.

Elvan, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine ilişkin soru üzerine, "TÜİK'in tüm verileri Avrupa İstatistik Ofisi'ne (Eurostat) açık. TÜİK, uluslararası standartlarda kredibilitesi yüksek bir kurumumuzdur. Özellikle TÜİK Başkanımıza 'Eğer toplumda bu tür söylentiler varsa, bu tür ifadeler kullanılıyorsa, istatistik alanında çalışan bilim adamı, öğretim üyesi ve hocalarımızla bir araya geleceksin. Nasıl bir yöntem ve mekanizma içerisinde çalışmalarımızı yürüttüğümüzü açıklıkla anlatacaksın.' dedim. Aylık sahadan 585 bin veri alınıyor. Alınan her bir verinin fotoğrafları çekiliyor ve kayda alınıyor. Yeni bir sistemi tamamlama aşamasındalar." bilgisini verdi.

TÜFE kapsamında 81 il merkezi ve 225 ilçeden, aylık olarak yaklaşık 28 bin iş yerinden 895 madde çeşidi ile 545 bine yakın fiyat derlendiğini anlatan Elvan, enflasyon rakamlarının belirli bir gelir grubuna ait olmadığını, ülkenin tamamına yönelik bir gösterge olduğunu söyledi.

Elvan, faizsiz ev ve konut edindirme kampanyaları ve şirketlerine ilişkin soruya, "Bununla ilgili BDDK Başkanımızdan süratle bir çalışma yapılıp bu çalışmanın bakanlığımızla paylaşılmasını istedim. Eğer böyle bir kanun teklifi verilmesi hususu benimsenirse, açıkçası biz adım atmak arzusundayız. Bu konuyla ilgili bir adım atmalıyız." yanıtını verdi.

Bakan Elvan, Kovid-19 pandemisi sebebiyle alınan tedbirler çerçevesinde oluşan finansal ihtiyacın karşılanması, yine pandemi sebebiyle yaşanabilecek muhtemel risklerin bertaraf edilebilmesini teminen Hazine nakit rezervinin yüksek tutulması amacıyla borçlanma tutarlarının artırıldığını ifade ederek, ocak-ağustos itibarıyla kümülatif iç borç çevirme oranının yüzde 211,1 olarak gerçekleştiğini kaydetti.

Pandeminin finansmanına yönelik akut etkileri belirginleştikten sonra iç borç çevirme oranlarının hızlıca aşağı çekildiğini anımsatan Elvan, "Eylül, ekim aylarında ortalama yüzde 42,2 olarak gerçekleşmiştir. 2021 yılı Finansman Programı çerçevesinde de yüzde 120 iç borç çevirme oranı planlanmıştır." diye konuştu.

Komisyonda, Hazine ve Maliye Bakanlığının yanı sıra Kamu İhale Kurumu, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu, Gelir İdaresi Başkanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunun bütçeleri kabul edildi.
Görüşmelerin ardından, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz, komisyon üyesi milletvekilleriyle birlikte Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'a çiçek takdim etti.

Yorum Yaz

Benzer Haberler

Cevdet Yılmaz: "İlk konut edinimini destekleyici bir çerçeve içinde hareket edeceğiz"
  • 11.08.2023 15:37

Cevdet Yılmaz: "İlk konut edinimini destekleyici bir çerçeve içinde hareket edeceğiz"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, finans dünyası temsilcileriyle buluştukl ...

5 milyon liranın altındaki konutlar için yüzde 90’a kadar kredi kullanılabilecek
  • 24.02.2023 16:53

5 milyon liranın altındaki konutlar için yüzde 90’a kadar kredi kullanılabilecek

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), daha önce 2 milyon lira ve altı ...

TMSF kapatılan 'evim şirketleri' için 698 milyon TL aktardı
  • 08.07.2022 11:16

TMSF kapatılan 'evim şirketleri' için 698 milyon TL aktardı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nca (TMSF) kapatılan şirketlerin tasfiye komisyon ...

TMSF ve BDDK, ''Evim'' şirketleri için son noktayı koydu!
  • 30.04.2022 09:45

TMSF ve BDDK, ''Evim'' şirketleri için son noktayı koydu!

TMSF ve BDDK aldığı kararla ''Evim'' şirketlerinde süreci tamamladı ve nihai kar ...