Türkiye’den deprem kredisi talebi

Türkiye’den deprem kredisi talebi

Türkiye, Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası’ndan İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi kapsamında 109 milyon 800 bin euro değerinde yeni bir kredi başvurusunda bulundu

Türkiye, Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası'ndan İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi kapsamında 109 milyon 800 bin euro değerinde yeni bir kredi başvurusunda bulundu.

Türkiye, Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası'ndan (IBRD) İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi kapsamında 310 milyon euro'luk krediye ek olarak harcanmak üzere 109 milyon 800 bin euro değerinde yeni bir kredi başvurusunda bulundu. Bu krediden elde edilen miktar, proje dahilinde alınacak mallar, inşaat işleri ve müşavirlik hizmetleri ödemeleri için kullanılacak.

İstanbul İl Özel İdaresi İstanbul Proje Koordinasyon Birimi'nin, İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi kapsamında talep ettiği Genel Tedarik İlanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre Türkiye'nin IBRD'den 109 milyon 800 bin euroluk ek kredi talebinde bulunduğu belirtilirken, proje kapsamında yapılacak harcamalar belirtildi. Bu amaçla Acil Durum Hazırlığının İyileştirilmesi kapsamında; 27.9 milyon euroluk ek kredi sözleşmeye bağlanacak. Bu ek finansman ise projede acil durum planlarının güncellenmesi, afete müdahale için eğitim ve tatbikat programlarının düzenlenmesi ve ekipman tedariği, sürdürülebilir afet risk yönetimi gönüllülük sisteminin oluşturulması ve halkın bilinçlendirilmesinin arttırılması, ilk müdahalecilerin teknik kapasitelerinin arttırılması ve İstanbul Anadolu ve Avrupa Yakası Afet Yönetim Merkezleri'nin için mobilya ve ekipman alınması sağlanacak.

Öncelikli kamu binaları için sismik riskin azaltılması kapsamında ise 79.70 milyon euroluk ek kredi sözleşmeye bağlanacak. Proje kapsamında ek olarak 48 okul, hastane ve diğer kamu binalarının güçlendirilmesi ve 1 hastanenin yeniden yapılması planlanıyor. Ayrıca ek kredi kapsamında riskli binaların fizibilite çalışmaları ve tasarımları ile güçlendirme ve yeniden yapım inşaat işlerinin kontrollük hizmetleri desteklenecek. Proje yönetimi kapsamında ise 2.20 milyon euro'su ISMEP Projesi'nin proje koordinasyonu ve yönetiminin finansmanı ile bağımsız bir danışman tarafından projenin tamamının incelenmesi de dahil projenin izleme ve değerlendirilmesini destekleyecek.

Başvuruda, yukarıda bahsi geçen bazı sözleşmelerin satın alımlarının 4784-TU nolu orjinal İkraz Anlaşması kapsamında başlatılmış olabileceği ifade edildi. Kredi tarafından finanse edilen sözleşmelerin tedariği Dünya Bankası'nın Mayıs 2004 tarihinde yayınladığı, Ekim 2006 ve Mayıs 2010 tarihlerinde revize ettiği “IBRD İkrazları ve Uluslararası Kalkınma Ajansı (IDA) Kredileri kapsamında Tedarik” kılavuz kitapçığında yer alan yöntemlere uygun olarak yürütülecek ve kılavuz kitapçığında tanımlanan tüm teklif sahiplerine açık olacak. Müşavirlik hizmetleri, Dünya Bankası'nın Mayıs 2004 tarihinde yayınladığı, Ekim 2006 ve Mayıs 2010 tarihlerinde revize ettiği “Dünya Bankası Borçluları tarafından Müşavirlerin Seçimi ve İstihdamı” kılavuz kitapçığında yer alan yöntemlere uygun olarak seçilecek.

Dünya Bankası uluslararası rekabete açık ihale yöntemleri altında ihalesi gerçekleştirilecek sözleşmeler ve müşavirlik sözleşmelerinin satın alım ilanları UN Development Business online ve Dünya Bankası'nın harici web sitesi ile T.C. Resmi Gazetesi'nde veya ulusal gazeteler ile İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Birimi internet sitesinde (www.ipkb.gov.tr) duyurulacak.

  • Etiketler:

Yorum Yaz