maritbet girişmaritbet
Taksitli konut alırken nelere dikkat etmeli!

Taksitli konut alırken nelere dikkat etmeli!

Ekonomideki iyileşme konut piyasasını hareketlendirdi. İnşaat şirketleri, pastadan pay kapmak için her ailenin bütçesine uygun cazip kampanyalar düzenliyor

Kaynak: İsmail Altunsoy / Zaman


Başını sokacağı bir ev almak isteyen vatandaşlar, kampanyalara büyük ilgi gösteriyor. Ancak, son günlerde bazı firmaların teslimatları geciktirmesi, piyasadan çekilmesi veya reklam-ilanlarda yanıltıcı duyurular yapması, Sanayi Bakanlığı'na bağlı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü'nü harekete geçirdi. Ev alacakların yasal haklarını bilmesi gerektiğini belirten kurumun genel müdürü İsmail Kalender, "Alınan konutun teslim süresi sözleşme tarihinden itibaren 30 ayı geçemez. Ayrıca, tüketici belirli şartlarda sözleşmeden veya kampanyadan cayma hakkı olduğunu bilmeli" dedi. Kalender, geçen yıldan bu yana kampanyalı konut ve tatil amaçlı taşınmaz satışında mevzuata uymayan 36 firmaya 1,3 milyon lira ceza kesildiğini açıkladı.
 
4077 No'lu Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, kampanyalı satışlarda taraf olan tüketicilerin haklarını düzenliyor. Kanunda kampanyalı satışın tanımı şöyle yapılıyor: "Gazete, radyo, televizyon ilanı ve benzeri yollarla tüketiciye duyurularak düzenlenen kampanyalara iştirakçi kabul edilmesi ve malın daha sonra teslim edilmesi suretiyle yapılan satış sözleşmesidir." Bir diğer ifadeyle kanun, ödemenin önceden yapıldığı, buna karşılık malın sonradan teslim edildiği sözleşme türünü kampanyalı satış kabul ediyor. Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü, son günlerde yoğunlaşan kampanyalı konut satışlarında tüketicilerin yasal haklarını bilmelerinin mağduriyetleri önleyeceği hatırlatması yapıyor.
 
Konut alımında yaşanan problemlerin başında teslim konusu geliyor. Birçok firma, değişik gerekçelerle teslimatı geciktirebiliyor. Tüketicinin Korunması Kanunu, kampanyalı konut satışlarında teslim süresinin 30 ayı geçemeyeceğini öngörüyor. Ayrıca, tüketici belirli şartlarda sözleşmeden vazgeçme hakkına sahip. Kampanyalı satışlarda önemli bir konu da, kampanyayı düzenleyen firmanın Sanayi Bakanlığı'ndan 'Kampanyalı Satış İzin Belgesi alması'. Ancak Bakanlık tarafından verilen belge, herhangi bir teminat veya garanti anlamı taşımıyor. Söz konusu belgelendirme işlemi yalnızca bu alanda faaliyet gösteren firmaların kayıt altına alınması amacına yönelik. Kampanyaların ilgili mevzuat ile belirlenen usul ve esaslara uygun olarak yapılması ve muhtemel tüketici mağduriyetlerinde mevzuat hükümlerine göre hareket edilmesi gerekiyor.
 
Kampanyalı Satış İzin Belgesi gerekiyor
Kampanyalı yani taksitli konut satışı için şirketler Sanayi Bakanlığı'ndan 'Kampanyalı Satış İzin Belgesi' alıyor. Son günlerde bazı şirketlerin bu belgeyi suistimal etmeleri üzerine bakanlığa bağlı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü, kampanya ilanlarında bakanlıktan alınan izin belgesine dayanarak devlet güvencesi olduğu yönünde verilen izlenimlerin önüne geçmek için harekete geçti. Kampanyalı Satış İzin belgelerinin kampanyalı satışa ilişkin reklam ve ilanlarda kullanılması yasaklandı. Genel Müdür İsmail Kalender, kampanya ile konut almak isteyenlere şu uyarıyı yaptı:
"Kampanyalı konut satışı yapan firmalarca yüz yüze görüşmelerde satışa sunulan konutların bakanlığımız teminatı altında olduğu yönündeki muhtemel aldatıcı beyanlarına itimat edilmemesi gerekmektedir. Aksine satıcı konutun teslim tarihine kadar tüketicinin toplam ödemelerinin karşılığında banka teminat mektubu vermek zorundadır."

 
Taksitli konut alırken nelere dikkat etmeli!
- Reklam ve ilanda görülen konut kampanyalarına katılırken, öncelikle kendi ödeme gücünüzü göz önünde bulundurun ve piyasa araştırması yapın.
- Kampanyada adı geçen konutların inşa edileceği arsaların mülkiyetine ilişkin işlemlerin kampanyayı düzenleyen firma tarafından tamamlanmış olması önemli. Bu durum tapu sicil müdürlüklerinden kontrol edilmeli.
- Satın alma işlemlerinin ilgili mevzuata uygun olarak tapu sicil müdürlüklerinde yapılması ve resmi senede bağlanarak, tapu kaydına şerh düşürülmesi veya noter huzurunda düzenlenen satış vaadi sözleşmesi düzenlenmesi gerekiyor.
- İmzalanacak sözleşmelerde taksitlerin sabit olup olmadığı, ara ödeme veya konutun tesliminde ödeme olup olmadığı hususları ile konutun teslim tarihi ve nasıl teslim edileceğiyle ilgili bilgilere yer verilmeli.
- Ödemeler karşılığında mutlaka banka teminat mektubu alınmalı.
 
  • Etiketler:

Yorum Yaz