'Kadıköy bambaşka bir yer olur' ÖZEL RÖPORTAJ!

'Kadıköy bambaşka bir yer olur' ÖZEL RÖPORTAJ!

Kadıköy’deki imar oranının yüzde 15-20 oranında artırılması halinde hem ilçedeki 15 bin eski binanın hızla yenileneceğini hem de ekonomide ciddi bir canlanma görüleceğini ifade eden Karıköy Belediye Başkanı Selami Öztürk “İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bu konuda sürekli çağrımız var” dedi

Kaynak: ESRA ÖZSÜMER / İndergi


Kadıköy Belediye Başkanı Selami Öztürk, İstanbul Büyük Şehir Belediyesi'nin (İBB) bölgede 2.07 olan imar oranını yüzde 15-20 artırması halinde Kadıköy'deki 15 bin eski hızla yenileneceğini söyledi.  Bu uygulamalının aynı zamanda Kadıköy'deki ekonomiyi de canlandıracağını ifade eden Öztürk, “Büyükşehir Belediyesi'ne bu konuda sürekli çağrımız var” dedi.


Kadıköy'de 15 bine yakın yapının 1998'den önce yapılmış olduğuna dikkat çeken Selami Öztürk, bu binaların depreme karşı risk taşıdığını ve bir an önce yenilenmesi gerektiğini ifade etti. 15 bin binanın yenilenmesinin ise Kadıköy'de yaklaşık 10 yıl boyunca devam eden yoğun bir inşaat faaliyeti anlamına geldiğini anlatan Öztürk,  “Buradaki en önemli şey bu binaların yenilenmesi sağlayacak yasal düzenleme bir türlü yapılamıyor. İBB yetkisinde olan imar düzenlemesi büyük Marmara depreminin üzerinden 11 yıl geçmiş olmasına rağmen bir türlü yapılamadı” diye konuştu.
Yasal düzenleme yapılmadığı için Kadıköylülerin hala deprem riski altında yaşadığnı vurgulayan Öztürk, bu riskin bir an önce ortadan kaldırılması ve tam tersine riskin ekonomik avantaja çevrilmesi gerektiğini söyledi.

İBB'nin bölgedeki 2.07 olan inşaat oranını yüzde 15-20 artırarak bir avantaj sağlaması durumunda eski binaların hızla yenilenmeye başlayacağını ifade eden Öztürk, şunları söyledi:
“Bu da Kadıköy'ün çok sağlıklı bir bina stokuna ulaşmasını sağlar. Böylece inşaatçılar Kadıköy'de ekonominin ciddi anlamda canlanmasına katkıda bulunur. 10 yıl zarfında hem yeni bir Kadıköy yaratılacağı gibi hem de lokantacısından inşaat malzemecisine her alanda insanlara ciddi istihdam ve iş olanağı sağlanır. Dolayısıyla Kadıköy bu yönüyle şu anda ekonomiye çok ciddi katkılar verebilecek bir ilçe.”
Kadıköy'deki imar oranlarının artırılması konusunda İBB'ye sürekli çağrıda bulunduklarını kaydeden Selami Öztürk, İndergi'nin sorularını yanıtladı:
 
İNDERGİ: Kadıköy, ekonomik ve sosyal anlamda İstanbul'da nasıl konumlanmış bir ilçe?
Selami Öztürk (SÖ): Her kentin kendi hikayesi var. Kentler bazen sanayi kenti, bazen bir turizm kenti, bazen de Kadıköy gibi bir yaşam bölgesi olabilir. Turizm bölgeleri de kendi içlerinde ayrılıyor biliyorsunuz. Tabiat güzellikleriyle turist çeken yerler olduğu gibi tarihi dokusuyla turizme hizmet veren ve bu anlamda ekonomisini ayakta tutan iller ilçeler ve bölgeler var. Kadıköy bunlar içinde sanayi ve turizmi olmayan, daha çok İstanbul'un yatakhanesi olarak kullanılan bir bölge.
İNDERGİ: Bu konum özellikle Kadıköy'de yatırım yapmak isteyen yatırımcılara ne gibi fırsatlar getiriyor?
SÖ: Kadıköy bir yaşam bölgesi olduğu için yoğun konut bölgesi. Burada çok büyük sanayi yok ama bu yoğun konut bölgesinde yaşayan evvelce 1 milyondu şimdi 550 bin insanın barınma ihtiyacının yanı sıra sosyal, kültürel ve ekonomik ihtiyaçları var. Bu ihtiyaçların da karşılanması gerekiyor. Kültür merkeziydi, lokantalardı, kafeteryalardı, sinemalar, dükkanlar mağazalar… Şu anda AVM'ler var ama biz AVM'lerden çok yaygın alışveriş mekanları olmasından yanayız. Yani böyle bir bölgede yaşayan insanların sosyal, kültürel ve ekonomik ihtiyaçlarını giderebilecekleri donatılara ihtiyaçları var. Kadıköy, bu bölgede yatırım yapacak olanlara ancak bu yönüyle kucak açıyor.

‘Kadıköy iyi tacir için bulunmaz mekan'
İNDERGİ: Peki Kadıköy'de iş yapmak isteyen yatırımcıları neler bekliyor? Kadıköy'ün bu açıdan avantajları ve zorlukları neler?
SÖ: Kadıköy yaşayanlarıyla insan profili bakımından Türkiye'nin en önde gelen, en iyi ilçelerinden birisi. Kadıköy'de yaşayanlar dünyayı dolaşıp gezen, gören, radyoyu, televizyonu iyi izleyen, dünya ve Türkiye politikasını yakından takip eden, özgürce düşünebilen, özgürce söz söyleyebilen ve oy kullanan bir yapıya sahip. Bu da Kadıköy'de yapılan her işin daha kaliteli ve standartlarının dünya standartlarına uygun ve o seviyenin üstüne çıkması zorunluluğunu getiriyor. Yani Kadıköy'de siz bir bina veya inşaat yapacaksanız, artık bunun standartlarının dünya standartlarında olması gerekiyor. Çünkü artık böyle bir müşteri kitlesiyle karşı karşıyasınız.
Biz de mesela bir park yaptığımızda mesela tartan pist yapıyoruz. Bunlar hep yeni uygulamalar. Çünkü dünya artık hep bunları kullanıyor. Dünyayı televizyon aracılığıyla, seyahatlerle, internetle anında görüp bunları anında kullanabiliyoruz. Dolayısıyla Kadıköy'de iş yapmak satma adına, ticaret adına çok kolay olmakla beraber belli bir kaliteyi tutturma ve kaliteden taviz vermeme adına da kolay sayılmaz. Güçtür. Denetimi fazla olan bir ilçe Kadıköy. Yurttaş hem kamuyu denetliyor yapılan işler bakımından, kalitisiyle, maliyetiyle, bedeliyle, getirisiyle, götürüsüyle… Ama vatandaş kendine bir yer alacağı zaman da aynı şekilde aynı titizliği gösterebiliyor. Dolayısıyla Kadıköy'de iş yapacak olan insanların çok ciddi tacir olmaları ve muhakkak şekilde iyi niyetle olaya yaklaşmaları gerekiyor. Böyle olduğu zaman Kadıköy iyi tacir için, iyi iş yapan için bulunmaz bir mekan.

‘Kural dışına çıkan burada yer bulamaz'
İNDERGİ: Kadıköy'de yatırım yapmak isteyen yatırımcıya Kadıköy Belediyesi olarak siz ne gibi kolaylıklar sağlayacaksınız?
SÖ: Aslına bakarsanız Kadıköy Belediyesi, imar mevzuatında ve yönetmeliklerde değişim yapılırken sürekli olarak bu işi kolaylaştırıyor. Örneğin balkonların, merdivenlerin inşaat alanına katılması, inşaat alanının genişlemesi konusunda öneri bizden gitmişti. Yine yeşil alanların altına otopark yapılması bizim önerimizle yönetmeliğe girmişti. Dolayısıyla Kadıköy Belediyesi kendi yetkisi içerisinde olmayan, İBB yetkisi içinde olan planlamaya da sürekli olarak destek veriyor. Bu anlamda Kadıköy'deki imar durumunun artırılması konusunda, İBB'ye sürekli çağrımız var. Eğer bu olabilirse Kadıköy inşaatçılar için ciddi yatırım yapılabilecek bir alan haline gelecek. Çünkü bir kere hem mülkler çok kıymetli, hem de 15 bin binanın yapılabileceği bir alan bir hayli büyük bir inşaat alanı haline gelebilecek. Dolayısıyla hem ekonomiye hem inşaatçılara ciddi katkı sağlayacak. Kadıköy'ün de çehresini değiştirecek.
Bizim tarafımızdan inşaatçılara ciddi kolaylıklar sağlanıyor. Kadıköy Belediyesi çok deneyimli bir belediye. Burada inşaatçılar bütün bürokratik işlemlerden ciddi şekilde arınmış, ama iyi denetim gören bir konumdalar. Yani inşaatını projesine uygun yapan, temiz yapan hiçbir müteahhidin Kadıköy Belediyesi ile sonunu olmaz. Ama projesine aykırı yapan, projesine aykırı yapı yapmak isteyen, kurallar dışına çıkmak isteyenler ise Kadıköy'de yer bulamazlar, bunu çok net söyleyeyim.

‘Yeni kamulaştırma yasası
Fikirtepe'de sorun yaratır'
İNDERGİ: Kadıköy'de yenileme deyince akla ilk Fikirtepe geliyor. Fikirtepe'de son durum nedir?
SÖ:  Fikirtepe, Eğitim ve Dumlupınar mahallelerinin 1/5000'lik planları İBB'de yapılıyor şu anda. Bize verilen bilgiye göre bölgenin 1/5000'lik ve 1/1000'lik planları bir arada yapılıyor. Ancak hangi imar durumu ve ne olduğu konusunda detay bir bilgi yok. Yaklaşık 15 gün önce muhtarlarla yapmış olduğumuz bur toplantıda İBB yetkilileri, 3 ay içinde planların bitip paylaşılacağını söyledi. Yani 2.5 ay sonra planların gelmesi gerekiyor. Biz de onu bekliyoruz.
İNDERGİ: Herhalde yatırımcı için en büyük fırsat da orada olacak…
SÖ: Tabi… 100 bin nüfusun yaşamış olduğu büyük bir alan tamamen yenilenecek ve ciddi şekilde yenilenmeye ihtiyacı var. Dolayısıyla bu alan yurttaşların başka yerlere nakledilmeden, kendi özgür iradeleriyle ister kat karşılığı ister müteahhitlere satarak ya da yaptırarak vermesi gerektiğini düşünüyoruz. Yoksa yurttaşların buradan tahliye edilerek başka alanlara gönderilmesi, buranın istimlak edilmesi ciddi sorunlar doğurabilir, projeyi sekteye uğratabilir. O bakımdan eğer Fikirtepe, Eğitim ve Dumlupınar mahalleleri TBMM'den geçmiş bulunan yeni kamulaştırma yasası çerçevesinde ele alınırsa çok ciddi sıkıntılar çıkar diye düşünüyorum.
 
 

‘Kadıköylü kendi ilçesini planlıyor'
İNDERGİ: Kadıköy Belediyesi olarak sizin geleceğe dair projeleriniz neler?
SÖ: Aslına bakarsanız biz projelerimizi, planlarımızı ilk belediye başkanı olduğumuz dönemde kendimiz yapıyorduk. Ama artık biz onları kendimiz yapmıyoruz. Yani yurttaşlardan bize istemler geliyor. Biz o istemleri sıralıyoruz. Önceliği olanlar, yapabileceklerimiz şeklinde… Ama öylesi var ki yapmak mümkün değil. Mesela deniyor ki 5 bin kişilik bir opera-bale sahnesi olsun. Böyle bir projeyi yapacak bir alan yok. Biz bunları sıraya koyuyoruz. 5 bin kişilik yapamayız ama 1500 kişilik yapabiliriz.
Kadıköy'de belediye kendi istemlerini değil, yurttaşların öncelikleri öne almaya başladı. Bu da Kadıköy yaşam kenti olduğu için, biz daha çok kültür, sanat, spor alanında ve eğitim alanında ciddi şekilde altyapı hazırlığı içerisindeyiz. Bütün yatırımlarımızı bu alanda yapıyoruz.
Şu anda tüm mahallelerimize birer kültür merkezi yapıyoruz. Bunların da hemen hemen hepsi çok iyi işliyor. Bizim tek sıkıntımız Kadıköy'de çok eski bir yerleşim merkezi olduğu için arsa bulmakta ciddi zorluk çekiyoruz. Kamu arsaları yok fazla. Belediye arsaları çok fazla değil. Bu nedenle önümüzdeki dönemde eğer mümkün olursa her semte bir kültür merkezi konseptimize devam edeceğiz. Ayrıca 2 bin – 2 bin 500 kişilik çok amaçlı salonu da eğer yapabilirsek eski Türk Hava Kurumunun bulunduğu arsa imar izni alabilirse bizim orada yaklaşık 15 bin metrekare alanımız olacak. Orada bir kültür merkezi Kadıköy'e hediye edeceğiz.
Kadıköy aslına bakarsanız yeni şeylerin yapılmasından çok eskilerin yenilenmesini artırmaya yöneliyor. Yani artık Kadıköy'de park yapacak alanınız kalmadı. Olabilecek bütün alanlar yeşil alan haline getirildi. Şimdi o parkların kalitesini yükseltmeye çalışıyoruz. Eski parkları söküyoruz, daha iyi ağaçlar daha iyi oyun parkları, insanların daha fazla yürüyebileceği, spor yapabileceği pistler yani teknoloji yeni ne getiriyorsa onları kullanmaya çalışıyoruz.
Bu arada vatandaşın belediye ile olan tüm işlerini elektronik ortama döndürdük. Yani yurttaş bütün şikayetlerini, isteklerini, dileklerini, ekonomik sorunlarını, para yatırmayı, vergi yatırmayı artık internet aracılığıyla yapıyor. Dolayısıyla teknolojiyi iyi kullanan, bütün ihtiyaçlarını kendi içerisinde karşılayan, rahat yaşayan, sadece tatil yapmak için Kadıköy dışına çıkma gereksinimi duyulan bir Kadıköy yaratmaya çalışıyoruz. Bizim amacımız Kadıköylüyü Kadıköy'de mutlu etmek. Yani Kadıköylü burada yaşadığı müddetçe parkıyla, yoluyla ulaşımıyla, deniziyle, gürültüden arınmış kimliğiyle daha da mutlu yaşasın.
 
Hedef kitle kadın, çocuk ve engelliler
İNDERGİ: Kadıköy'ün geleceğini kurgularken hangi kriterleri ön planda tutuyorsunuz?
SÖ:  Kent içerisinde yaşayan çocuklar, kadınlar ve engelliler bilhassa yaşlılar olmak üzere bizim hedef kitlemiz. Bunların yaşamlarını kent içerisinde kolaylaştırmaya çalışıyoruz. Kadıköy'de yaşayan insanların büyük bir bölümünün emekli olduğunu düşündüğünüz zaman onların sosyal yaşamlarına katkı verecek mahalle evlerimiz var örneğin. Bu mahalle evlerinde emekliler geliyor örneğin şu anda bizim 38 tane Türk sanat müziği koromuz, 5 tane Türk halk müziği koromuz var.
Engellilerle ilgili çalışmalarımıza Bostancı'dan başladık bu seçimden sonra. Bütün kaldırımları, caddeleri ve yürüyüş alanlarını engellilerin pusetlerine ve yaşlıların rahat yürümesine uygun hale getirmeye çalışıyoruz. Bunu da sürekli politika olarak koyduk. Örneğin, yeni binalar yapılırken her binaya engelli girişini zorunlu kıldık proje ve yapım safhasında. Yine engellilerle ilgili nerede bize bir şikayet gelirse, eğer eski binaysa, onların olanağı yoksa biz engelli girişleri yapıyoruz. Göztepe'de Meteoroloji'nin orada 10 dönümlük bir arsayı, engellilerin kullanabileceği bir park haline getirmeye çalışıyoruz.
Böyle baktığınız zaman Kadıköy artık belli çizgileri aşmış, artık kentin içerisinde birlikte yaşadığı ama yaşam kalitesinin yükselmesi gereken gruplara da ciddi bir el uzatma içerisinde.
 
  • Etiketler:

Yorum Yaz