maritbet girişmaritbet
İzmir'in ne kadarı kirada oturuyor?

İzmir'in ne kadarı kirada oturuyor?

Her yıl, 100 binlerce kişinin göç ettiği İzmir'de, yaşayanların önemli bir bölümü kirada oturuyor ve bu rakam artıyor

Ege-Koop Genel Başkanı Hüseyin Aslan, nüfus artışı, göç ve evlenme gibi nedenlerle büyük şehirlerde artan konut ihtiyacının, Türkiye'nin çözüm bekleyen en önemli sorunlarından biri olduğunu söyledi. Aslan, "Her yıl, 100 binlerce kişinin göç ettiği İzmir'de, yaşayanların yüzde 37'si kiracıdır. Bu rakam, yükselişini sürdürme eğilimindedir" dedi.

Ege-Koop Genel Başkanı Hüseyin Aslan kira bedelleri ile kiracı sayısının her geçen yıl arttığma dikkat çekti. Sonar'ın yaptığı araştırmaya göre İzmirlilerin önümüzdeki 2 yıllık süreçte konut alma eğilimi olmadığını söyleyen Aslan, "İlerideki şartlara bağlı olarak konut edinme hedefim olabilir" diyenlerin oranının yüzde 20.6 olduğunu belirtti. Aslan, "Dünyanın en pahalı akaryakıtını tüketen, elektriği ve doğalgazı otomatik zam tarifesine bağlı, pek çok faturada verginin vergisini ödemek zorunda bırakılan halkımızın ancak sınırlı bir bölümü, kendi konutunu almak için düş kurabiliyor" dedi.

Acil çözüm şart
Yapılan araştırmada İzmirlilerin yüzde 36'sınm ayda 300 TL'nin üzerinde kira ödediği ve bunların yüzde 19.5'inin de ayda 451-550 TL arasmda ödeme yaptığına dikkat çeken Aslan, "Halkın konut sahibi olabilmesinin en uygun şekli kooperatifleşmeden geçmektedir. Belediyeler, ucuz arsa üretmeli. Ege-Koop gibi halkm güvenini sağlayan kurumlar ise uygun şartlarda halkı konut sahibi yapmalı. İzmir'in öncelikli gündemlerinden biri olarak ele alınması ve partiler üstü bir kent politikası haline getirilmesi, dünya örneklerinde olduğu gibi herhangi bir siyasi kazanım beklentisinden uzak olarak devlet, hükümet, mahalli idareler, sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra üniversiteler ve uygulama birimleri ile işbirliği yapılması gerekir. Bunun için hükümetin acil çözüm yolları bulması şart" dedi.

"Kentsel dönüşümde seferberlik başlamalı"
İzmir'in bugünkü kentsel yapısı, gecekondulaşma ve kaçak yapılaşma süreci ile göç alma eğiliminin "alarm" verdiğini söyleyen Hüseyin Aslan, İzmir'de nüfusun yüzde 55'inin kaçak yapılarda ve gecekondularda oturduğunu belirtti. Aslan, "Her yıl İzmir nüfusuna 100 bin kişi ekleniyor. Gelinen noktada sadece konut üretmek, tek başına ve bütüncül olarak kentsel sorunun çözümünde yeterli değildir. Ancak, çıkarılacak bir kanunla gecekondular ve kaçak yapılar yıkılarak yerine modern konutlar ve çevre düzenlemesinin yapılmasıyla problem çözülebilir. İzmir'de konutların yüzde 25'i eski yapılardır. Eski yapıların bir an önce revizyondan geçirilmesi gerekir. Çünkü olası bir deprem riskine karşı hazırlıklı yerleşimler için kentsel dönüşüm seferberliği başlatılması yönünde gereken adımlar bir an önce atılmalı" dedi.

  • Etiketler:

Yorum Yaz