İnşaat sektöründe işe alımlar artacak!

İnşaat sektöründe işe alımlar artacak!

Dünya genelinde işe alım alanında yavaş ilerleyen bir "bekle-ve-gör" politikası sürerken Türkiye'de işverenlerin istihdama yönelik planlarının çok daha iyimser bir tablo sunması bu görüşün bir kanıtı niteliğinde

Manpower İstihdama Genel Bakış araştırması Türk istihdam piyasasının, nisan - haziran döneminde istihdam alanında aktif olan dünya piyasaları arasında yer alacağını ortaya koyuyor.

Dünya genelinde işe alım alanında yavaş ilerleyen bir "bekle-ve-gör" politikası sürerken Türkiye'de işverenlerin istihdama yönelik planlarının çok daha iyimser bir tablo sunması bu görüşün bir kanıtı niteliğinde.

Türkiye'nin Net İstihdam Görünümü istihdam piyasasındaki iyimserliğin güçlenmeye devam ettiğini gösteriyor

Araştırmaya göre Türk işverenler yılın ikinci çeyreğine ilişkin canlı bir işe alım hızı tahmin ederken Türkiye'nin Net İstihdam Görünümünün +%34 gibi yüksek bir rakamda olduğu görülüyor. Bu rakam aynı zamanda Türkiye'deki işverenlerin Avrupa, Ortadoğu ve Afrika bölgesinde üst üste ikinci kez en iyimser işe alım beklentilerini sergilediğinin de bir göstergesi. 1001 işverenle görüşülerek yapılan araştırmaya göre işverenlerin %38'i çalışan sayısının artmasını beklerken %4'ü istihdamda bir azalma bekliyor. İşverenlerin %56'lık bölümü ise bir değişiklik olmayacağını tahmin ediyor. 2011'in 1. çeyreği ile karşılaştırıldığında istihdam görünümünde görülen yüzde 7 puanlık artışla birlikte işverenlerin işe alım beklentilerinde ılımlı bir gelişme bildirdikleri görülüyor.

Araştırma kapsamında Türkiye'den 1001 temsilci işverenle görüşme yapıldı ve kendilerine "İçinde bulunduğumuz çeyrek yıl ile karşılaştırdığınızda, 2011 Haziran ayının sonuna kadar olan üç ay içerisinde işyerinizde toplam istihdamın nasıl değişeceğini öngörüyorsunuz?" sorusu yöneltildi. Türkiye'deki istihdam beklentilerine dair ayrıntılı bir veri sunan "Net İstihdam Görünümü" toplam istihdamda artış öngören işverenlerin yüzdesinden, gelecek çeyrekte istihdamda azalma bekleyen işverenlerin yüzdesi çıkarılarak hesaplandı.

Manpower Türkiye Genel Müdürü Ebru Coş araştırmayla ilgili şu açıklamaları yaptı: "Türkiye araştırmaya 2011'in ilk çeyreğinde katıldı. Türk işverenlerin Türkiye'deki tüm sektörlerin istihdam eğilimleri ile ilgili çeyrek yıllık dönemler bazında karşılaştırmalı veriler sunan bu araştırmaya gereken önem ve değeri vereceğine inanıyoruz. Araştırmanın işverenlerin karar alma aşamalarını etkileme ve iş arayanların iş fırsatlarını değerlendirirken, önceliklerini belirleme gibi süreçlerde çok önemli bir rol oynayacağına inanıyoruz."

İlaç sektöründeki Net İstihdam Görünümünün çeyrekten çeyreğe yüzde 9 puanlık bir düşüşle +%24'e gerilediğine dikkat çeken Ebru Coş, bu zayıflamanın sektörün yasal mevzuatında yapılan değişikliklerden kaynaklandığından şüphe duymadığını da ifade etti ve ekledi: "Bu düşüşe rağmen sektör önümüzdeki çeyrekte istihdam piyasası açısından hala etkin görünüyor." Ebru Coş, kayıt dışı istihdamı tespit etme çalışmalarının mevcut hükümeti zorlamaya devam ettiğini vurgulayarak şunları söyledi: "Hali hazırdaki resmi tahminler kayıt dışı çalışan sayısının 10 milyona kadar yaklaşmış olabileceğini ortaya koyuyor."

En coşkulu işe alım faaliyetleri İnşaat sektöründe bekleniyor

Çeyrek dönemden çeyrek döneme karşılaştırma yapıldığında, 11 sanayi sektörünün 7'sinde ve 5 bölgenin dördünde işe alım beklentilerinin güçlendiği gözlemleniyor. En canlı işe alım faaliyetinin %+51 oranındaki Net İstihdam Görünümü ile İnşaat sektöründe beklendiği görülüyor. Benzer şekilde yükselen işe alım öngörüleri %+44 oranındaki net istihdam görünümü ile hem "Üretim" hem de %+41 ile "Madencilik" sektöründe kendini gösteriyor. Hareketli işe alım faaliyetleri, net istihdam görünümü oranının %+38 olduğu "Finans ve Kurumsal Hizmetler" sektöründe de bekleniyor. "Restoranlar ve Oteller" sektöründeki işverenler %+34, "Kamu ve Sosyal" sektöründeki işverenler ise %+31 oranında istihdamda canlanma bekliyorlar.

En güçlü işe alım hızı Ege bölgesinde bekleniyor

Araştırmanın yapıldığı 5 bölgedeki işverenler 2011'in 2. çeyreğinde personel seviyelerinin artmasını bekliyor. Egeli işverenler +%43 oranında Net İstihdam Görünümü ile yüksek işe alım beklentileri sergilerken onları +%37'lik Net İstihdam Görünümü ile verimli bir işe alım ikliminin beklendiği Akdeniz bölgesi işverenleri izliyor.

Manpower Türkiye Genel Müdürü Ebru Coş, bölgesel açıdan bakıldığında Ege ve Akdeniz bölgesi işverenlerinin güçlü işe alım beklentilerine sahip olmasının Restoranlar ve Oteller sektöründe sezon hazırlıklarının başlamasıyla birlikte son derece normal olduğunu ifade etti.

Türkiye'deki işverenler dünyada en iyimserler arasında yer alıyor

Manpower araştırması 39 ülkeden 33'ünde işverenlerin yılın ikinci çeyreği için işgüçlerini çeşitli oranlarda artırmayı öngördüklerini ortaya koyuyor. Hindistan, Tayvan, Brezilya, Çin, Türkiye ve Singapur gibi ülkeler yılın ikinci çeyreği için en güçlü işe alım planlarını sergilerken Yunanistan, İspanya, İrlanda ve İtalya ise en zayıf işe alım tahminlerinin yapıldığı ülkeler olarak dikkat çekiyor. 39 ülke ve bölgenin 18'inde üç ay öncesine kıyasla işe alım hızlarında artış bekleniyor. Yıldan yıla kıyaslamanın yapılabildiği 36 ülke ve bölgenin 25'inde de işe alım hızının artması öngörülüyor.

  • Etiketler:

Yorum Yaz