Hükümet TOKİ’yi mali kural kapsamı dışında bıraktı

Hükümet TOKİ’yi mali kural kapsamı dışında bıraktı

Hükümet, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nı(TOKİ), Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun kapsamından çıkardı. Buna göre, TOKİ’nin hesapları mali kural kapsamında görülmeyecek

 

Hükümet, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nı(TOKİ), Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun kapsamından çıkardı. Buna göre, TOKİ'nin hesapları mali kural kapsamında görülmeyecek.

Hükümet, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nı (TOKİ), Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun kapsamından çıkardı. Buna göre, TOKİ'nin hesapları mali kural kapsamında görülmeyecek.
TBMM Genel Kurulu'nda, bu hafta Mali Kural Kanunu Tasarısı'nın ele alınması bekleniyor.

Tasarıya göre, Mali Kural; genel yönetim, KİT'ler ve bağlı ortaklıklar ile sermayesinin yarısından fazlası kamuya ait olan işletmeci kuruluşlar ile fonları kapsayacak. Belediyeler ve il genel meclisleri, büyük oranda borçlanmayı hükümet onayıyla yapabilecek. Sayıştay Başkanlığı, mali kural uygulamasında denetim görevi yapacak. Sayıştay, Mali Kural İzleme Raporunda yer alan verilerin doğruluğu, güvenilirliği ve önceden belirlenmiş standartlara uygunluğunu değerlendirecek ve sonuçları, raporun yayımından itibaren 45 gün içinde TBMM'ye gönderecek ve kamuoyuna duyuracak.
 
YÜRÜRLÜK ERTELENDİ
Plan ve Bütçe Komisyonu'nda son anda verilen önergeyle, 'genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin kesinleşmiş borç ve alacaklarının mahsup işlemleri ile alacaklarının terkin edilmesi işlemlerinin bütçeleriyle ilişkilendirilmeksizin yapılamayacağına' dair 8. maddenin yürürlüğü ise 1 Ocak 2011 tarihine ertelendi.
 
TOKİ KAPSAM DIŞI
Tasarıyı eleştiren CHP Genel Saymanı ve Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak, yaptığı açıklamada, "TOKİ, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun kapsamından çıkarılmıştır. Burada TOKİ yatırım harcaması yapan kurum, özellikle bazı alt yapı yatırımlarını üstleniyor; okul, hastane gibi. Bunları devletin kendisine devredilen arsa ve araziler karşılığı yapıyor. Bunların kapsama girmesi lazım" dedi.
Öztrak, yerel yönetimlerde borçlanmada belli bir limiti geçtikten sonra eskiden İçişleri Bakanlığı'ndan izin alınırken, tasarıyla birlikte Hazine'den izin alınmasının öngörüldüğünü belirterek, denetim açısından bunun doğru olmadığını söyledi.
 
  • Etiketler:

Yorum Yaz