108 bin kişi konut kredisi kullandı

108 bin kişi konut kredisi kullandı

Bir önceki yılın Nisan-Haziran dönemine göre taşıt kredileri yüzde 56, konut kredileri yüzde 90, ihtiyaç kredileri yüzde 42 oranında artış gösterdi

 

 
Türkiye Bankalar Birliğinin (TBB) verilerine göre, Haziran 2010 itibarıyla tüketici kredisi kullanan toplam kişi sayısı 9 milyon 826 bin 815 kişiye, kredi miktarı da 102 milyar 488 milyon liraya ulaştı.
 
TBB'nin WEB sitesinde yayınlanan tüketici kredileri ve konut kredileri Haziran 2010 raporuna göre, Nisan-Haziran 2010 döneminde, 2 milyon 22 bin 405 kişiye 24 milyar 775 milyon lira tutarında tüketici kredisi kullandırıldı.
Kredi kullanan kişi sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 23 oranında, bir önceki üç aylık döneme göre ise yüzde 11 oranında arttı. Aynı dönemde kullandırılan kredi miktarı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 61 oranında, bir önceki üç aylık döneme göre de yüzde 16 oranında büyüdü.

Nisan-Haziran 2010 dönem sonu itibarıyla tüketici kredileri bakiyesi 102 milyar 488 milyon lira, kredi kullanan toplam kişi sayısı 9 milyon 826 bin 815 oldu. Toplam kişi sayısı Nisan-Haziran 2009'a göre yüzde 4 oranında, bir önceki üç aylık döneme göre ise yüzde 3 oranında arttı. Tüketici kredisi bakiyesi ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 27, Ocak-Mart 2010'a göre yüzde 9 oranında büyüdü.
 
İHTİYAÇ KREDİLERİ EN BÜYÜK PAYA SAHİP
Nisan-Haziran 2010 döneminde tüketici kredilerinin mal ve hizmet gruplarına göre dağılımında ihtiyaç kredileri yüzde 58 oranı ile en büyük paya sahipken, bunu yüzde 30 ile konut ve yüzde 8 pay oranı ile taşıt kredileri izledi.

Aynı dönemde ihtiyaç kredileri 1 milyon 725 bin 828 kişi tarafından ve 14 milyar 374 milyon lira, konut kredileri 108 bin 17 kişi tarafından 7 milyar 528 milyon lira ve taşıt kredileri 62 bin 191 kişi tarafından 1 milyar 956 milyon lira tutarında kullanıldı.
Bir önceki yılın Nisan-Haziran dönemine göre taşıt kredileri yüzde 56, konut kredileri yüzde 90, ihtiyaç kredileri yüzde 42 oranında artış gösterdi.

Toplam bakiyeler açısından taşıt kredileri bir önceki yılın aynı üç aylık dönemine göre yüzde 11 azalırken, konut kredileri yüzde 28 ve ihtiyaç kredileri yüzde 18 arttı.

KİŞİ BAŞI ORTALAMA TÜKETİCİ KREDİ MİKTARI 12,3 BİN LİRA
Mal ve hizmet gruplarına göre kişi başına ortalama kredi miktarlarına bakıldığında, Nisan-Haziran 2010 dönemi içinde kullandırılan kredi verilerine göre kişi başı ortalama tüketici kredileri miktarı 12,3 bin lira seviyesinde gerçekleşti. Bu büyüklük konut kredilerinde 69,7 bin lira, taşıt kredilerinde 31,5 bin lira oldu.

Nisan-Haziran 2010 dönemi sonundaki bakiye verilerine göre de kişi başı ortalama tüketici kredileri 10,4 bin lira olurken, bu miktar konut kredilerinde 50,7 bin lira ve taşıt kredilerinde 15,2 bin lira olarak gerçekleşti.
Vade dağılımına göre ise en fazla tercih edilen 25-36 ay vade dilimi olurken, bunu 73 ay ve üzeri ile 37-48 ay vade dilimleri izledi.        

Nisan-Haziran 2010 dönemi itibarıyla 3 milyar 828 milyon lira olan idari ve kanuni takipteki krediler, toplam tüketici kredileri bakiyesinin yüzde 3,74'ünü oluşturdu.

Aynı dönemde kanuni takipteki krediler, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14 oranında azalarak 682 milyon lira oldu. Dönem içinde kanuni takibe geçilen kredilerin yüzde 15'ini taşıt, yüzde 24'ünü konut, yüzde 56'sını ihtiyaç kredileri ve yüzde 5'ini diğer krediler oluşturdu.
 
  • Etiketler:

Yorum Yaz