KİPTAŞ'tan 60 bin liraya lüks evler

KİPTAŞ'tan 60 bin liraya lüks evler

KİPTAŞ Genel Müdürü İsmet Yıldırım, dışarıdaki müteahhitlerin 120 bin liraya sattığı daireleri 60 bin liraya sattıklarını ğını hatırlatanı söyledi

Kaynak: Arzu Akyol / Yeni Şafak

İstanbul'un çeşitli bölgelerinde yaşanabilir ve güvenilir konutlar üreten KİPTAŞ, niteliksiz ve plansız yapılaşmaları önlemenin ötesinde gelişen İstanbul'un estetik mekan vitrini olarak ön plana çıkmayı hedefliyor.
KİPTAŞ Genel Müdürü İsmet Yıldırım, KİPTAŞ'ın sosyal amaçla kurulduğunu vurgulayarak, "KİPTAŞ 15 sene evvel Başbakan'ımız belediye başkanıyken fakir fukarayı ev sahibi yapmak için kurulmuş bir şirket.
Şu anda yaptığımız 55 bin konutla hedefimizi gerçekleştirdik. Bundan sonra yine sosyal projeler ağırlıkta olmak üzere, kentin dönüşümüne ve deprem yönünden sağlıksız binaların yeniden inşasına katkıda bulunmak amacıyla çalışmalarına devam edecek" diyor.

İstanbul için Daha 40 Yıl Lazım
İstanbul'da şehrin yeniden yapılandırılması için en az 40 yıllık bir yenilenme sürecine daha ihtiyaç olduğunu söyleyen İsmet Yıldırım, "Belediye 15 yıldır güzel çalışıyor. Ama Cumhuriyet dönemiyle birlikte, bilhassa 50'li yıllardan sonra ani gelişen sanayileşmenin getirdiği yükle şehir harap oldu. Sanayiyle yerleşim yerleri iç içe geçmiş. Bilhassa eski İstanbul çöküntü alanı haline gelmiş. Bir planlamanız yoksa şehircilikten bahsedemezsiniz. Osmanlı'daki o şehircilik kültürü Cumhuriyet dönemiyle beraber, maalesef özellikle de üniversiteler kanalıyla yok olmaya maruz kalmış. Estetikten, kendi kültüründen uzak bir anlayış. Düşünün üniversitelerimizde cami mimarı yetişmemiş" diye konuşuyor.
 
Üniversiteler Üzerine Düşeni Yapmıyor
İsmet Yıldırım, üniversitelerin planlı bir şehirleşme için üzerine düşen görevi yerine getirmediğini savunarak, "Evler ve şehirler insanın benliğiyle, kültürüyle ortaya çıkar. Kalp yaşar, yaşadığını beyine aktarır, beyin de kaleme aktarır, onunla şehirler doğar. Bunlar üniversiteler kanalıyla olur. Bizde maalesef bu olmamış. Düşünün bir zemin mekaniğini Mimar Sinan Süleymaniye'de ve diğer yapıtlarında ortaya koymuş, denizin ortasında bile zemin mekaniğini düşünmüş. Fakat ondan sonra düşünülmemiş maalesef" şeklinde konuşuyor. Bu anlayışın şimdi yeniden oluştuğuna dikkat çeken İsmet Yıldırım, "İstanbul yeniden planlandı. 10 binlik, 50 binlik planlarla yeniden yapılanmaya gidiliyor" diyor.
 
Asıl Sorun Kaçak Yapılar
İstanbul'un asıl sorununun kaçak yapılaşma olduğunu söyleyen İsmet Yıldırım, şöyle devam etti: "İstanbul'da çok gecekondu yok. Ama kaçak yapılaşma çok. Bu bir sosyal yara. Gelmiş ya hazine arazisine ya vakıf arazisine yapmış. En önemlisi kaçak yapılaşma ve kötü malzemeyle yapılan eski binalar. Bunların yeniden ele alınması ve yeni yapı stoku ya da yeni imar halleriyle ortaya çıkması lazım.
2B Orman Arazisi Kanunu'nun çıkması ve belediyeler eliyle vatandaşa geri dönmesi de sorunun çözümü için önemli."
 
İnsanları Alıştıkları Yerden Koparmıyoruz
İsmet Yıldırım Zeytinburnu'nda kaçak yapılarla mücadele kapsamında, kaçak yapılardan oluşan bir bölgede bin 300 konutluk bir dönüşüm projesi hayata geçirdiklerini, bu projeyle vatandaşları bir yere göndermeden bulundukları yerde ev sahibi yapmayı hedeflediklerini anlatıyor. İnsanları kendi yerlerinde ev sahibi yapmanın önemine dikkat çeken İsmet Yıldırım, "Kolay değil, insanlar 40 sene aynı yerde yaşamış, oradaki okula gitmiş, oradaki bakkaldan alışveriş yapmış, berberde tıraş olmuş, çocukları orada doğmuş. Oradan nasıl kopartacaksınız? Al onu götür sen İkitelli'ye. Gidemez ki... Biz KİPTAŞ olarak insanları nasıl kendi yerlerinde ev sahibi yaparız diye düşünüyoruz. Biz insanları alıştıkları yerlerden koparıp şehir dışlarında alışmadıkları mekanlara götürmek istemiyoruz" diyor. Vatandaşa da bu konuda çok büyük sorumluluk düştüğünü ifade eden İsmet Yıldırım, "Vatandaşın bu işi çok iyi kavraması lazım. Binalarının çürük olduğunu, kaçak yapı olduğunu anlaması ve küçülerek de olsa daha kaliteli binalara kavuşmayı kabul etmesi gerekir" şeklinde konuşuyor.
 
Gettolara Karşıyız
KİPTAŞ'ın prensip olarak gettolaşmaya karşı olduğunu ve gettolaşmanın çok kötü sosyal sonuçlar doğuracağını vurgulayan İsmet Yıldırım şu şekilde konuşuyor: "Biz gettolara karşıyız. Bunu zaten halk da istemiyor. Ama şöyle bir gettolaşma var. Zenginler kulübü... Belli bir gelir seviyesinin, belli bir eğitim seviyesinin üzerinde insanlar gruplar halinde bir arada yaşamaya başlıyor. İşte o zaman küçük gettolar oluyor. Bu da bana göre mahsurlu. Böyle siteler yapılıyor. Bunlar doğru değil. Halkı birbirinden koparır, Türkiye'de bu şekildeki getto yapılaşmasının iskanda da olmaması lazım. Biz bunu yapmıyoruz zaten. Mesela İkitelli'de 100 bin nüfuslu büyük bir şehir kurduk, modern yapılaşmayla. Bu şehirde villa da yaptık, 75, 95, 150 ve 190 metrekare. Yani en alt gelir grubuna, orta gelir grubuna, zengine de villa yaptık. Hepsini bir arada yaşatıyoruz. Aynı okula gidiyorlar, aynı havayı teneffüs ediyorlar, aynı yerde alışveriş yapıyorlar, aynı yerde spor yapıyorlar, aynı yerde dolaşıyorlar, komşuluk ediyorlar. İşte o zaman bu getto olmuyor."
 
KİPTAŞ Sadece Ev Satmıyor
İsmet Yıldırım KİPTAŞ'ın sadece ev değil, sosyal alanlarla donatılmış şehirler yaptığının altını çizerek, "Biz sadece ev satmıyoruz. Bir şehir üretiyoruz. Şehrin yeniden planlamasıyla birlikte otobüs durağı yapıyoruz, çöp kutusu koyuyoruz, alışveriş merkezlerini, altyapılarını, kültür merkezlerini, spor alanlarını, okullarını, camilerini yapıyoruz. Yurtlar, itfaiye binası, karakol binası yapıyoruz. Başakşehir kuruldu, kaymakamlığın bütün birimlerini yaptık. Yani bir şehirde insanların ihtiyaçları neyse onların hepsini kurmaya çalışıyoruz" diye konuşuyor.
 
60 Bin Liraya Lüks Evler
KİPTAŞ'ın dışarıdaki müteahhitlerin 120 bin liraya sattığı daireleri 60 bin liraya sattığını hatırlatan İsmet Yıldırım, "Biz yaptığımız sosyal konutlarda kar payını hiç düşünmüyoruz. Hatta yaptığımız sosyal donatı alanlarını düşündüğümüzde zarara geçiyoruz. Başka yerden kazandıklarımızla onları finanse ediyoruz. Hadımköy-Tepecik'te, Sefaköy'de yaptığımız konutlara baktığınız zaman dış cephe mimarisiyle, kullanılan malzemelerle, işçiliklerle, asansörüyle, mermeriyle, çelik kapısıyla, tuvaletlerdeki gömme rezervuarlarıyla herkes şaşırıyor. Bütün binalarımızın depreme dayanıklı olduğunu söylemeye bile hacet yok. Bütün yeni yönetmeliklere uygun ve kontrollü bir şekilde yapılıyor. Yani hiç kar paysız hatta zararına dairelerimiz halka sunuyoruz" şeklinde konuşuyor. İsmet Yıldırım, tamamlanmış ve tamamlanmakta olan projelerin yanı sıra yeni projeleri de olduğunu belirterek, "Nisan ayında yeni bölgelerde yeni projelerle çıkacağız inşallah. Esenyurt'ta bin 200 konutluk bir projemiz var. Bu proje daha çok sosyal konut ağırlıklı" diyor.
 
KİPTAŞ'ın Vizyonu ve Hedefleri
- Deprem master planı çerçevesinde konutlaşmayı şehrin kuzeyine kaydırmak.
- Süleymaniye bölgesi başta olmak üzere tarihi dönüşüm projelerinde öncü rol oynamak.
- Kentsel dönüşüm projelerinde aktif olarak görev almak.
- Daha fazla sayıda sosyal konut üretmek.
- Daha fazla sayıda sosyal konut üretebilmek için bu projelere kaynak geliştirici, mimari-konsept projeler hazırlamak ve hayata geçirmek. Bu projelerle İstanbul'da modern mimarinin ve kent kültürünün gelişmesine katkı sağlamak.
- Uygun bölgeye, uygun konut projeleri gerçekleştirmek. Bu kapsamda, İstanbul'da kıt olan arsa kaynaklarının en etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak.
- Toplu konut sektöründe kalitenin gelişmesine katkı sağlamak.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Belirlediği Konut Politikaları Çerçevesinde KİPTAŞ Şu Çözümleri Öneriyor:
- Alternatif ve modern yerleşim birimlerinin hızlı ve ucuz bir şekilde üretilmesi
- Eğitim, ticaret sanayi, yerleşim, turizm, konaklama dengesine göre güvenli ve yaşanabilir modern kentlerin üretilmesi
- Yeni kurulan yerleşim birimlerinin kıraç bölgelerde oluşturularak mezkur bölgelerin ağaçlandırılıp yeşillendirilmesi.
- Yerleşim birimleri oluşturulurken su havzaları, orman alanları, tarım alanları, şehrin tarihi ve doğal dokusunun korunması
Kaçak yapılaşma ve gecekondu bölgelerinde oturan insanların altyapısı çözülmüş, eğitim, kültür, ticaret ve diğer sosyal donatı alanlarını içeren planlı yerleşim alanlarına kaydırılması
 
Yaşam Alanlarına Kalite ve Estetik Geldi
- KİPTAŞ İstanbul'un konut sorununa çözüm bulmak, niteliksiz ve plansız yapılaşmaları önleyerek modern, yaşanılabilir ve güvenilir yaşam alanları üretmek için İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 1995'te kuruldu.
- Bu amaç doğrultusunda KİPTAŞ tarafından Anadolu yakasında Pendik, Avrupa yakasında ise Küçükçekmece pilot bölge olarak seçilmiş, yoğun toplu konut ve yaşam alanları üretilmeye başlanmıştır. Bu bölgelerde kurulan Başakşehir ve Hilalşehir yoğun beğeniyle karşılanmış, kısa sürede konutlar tükenmiş, yeni konut hamleleri ısrarlı bir şekilde takip ve talep edilmiştir.
- KİPTAŞ kurulduğu günden bugüne yaklaşık 55 bin konut ve bu konutların ihtiyacı olan yol, atıksu ve yağmursuyu kanalları, içme suyu isale hatları, enerji, telefon, doğalgaz hatları, sokak aydınlatmaları, peyzaj uygulamaları, ağaçlandırma, çocuk oyun alanları, otoparklar, çarşıdini ve sağlık tesisleri, okul, kreş ve spor alanlarını site sakinlerinin istifadesine sundu.

Tamamlanan  Projeler
- Başakşehir 1. Etap (3004 konut)
- Başakşehir 2. Etap (2304 konut)
- Başakşehir 4. Etap (5692 daire ve 358 villa)
- Başakşehir 4. Etap 2. kısım (2272 konut + 127 villa)
- Başakşehir 5. Etap 1. Kısım (3592 konut)
- Başakşehir 5. Etap 2. Kısım (1340 konut)
- Kağıthane Başak Konutları (1274 konut)
- Kağıthane Terasevler (128 teras ev ve 155 daire)
- Sarıyer Zekeriyaköy Konutları (196 konut)
- Halkalı Çamlıkaltı Konutları (120 konut)
- Dolayoba Taşlıbayır Sosyal Konutları (256 konut)
- Yakuplu Evleri (304 konut)
- Esenyurt 1. Etap Konutları (752 konut)
- Mimar Sinan Evleri (712 sosyal konut)
- Esenyurt 2. Etap Konutları (672 sosyal konut)
- Tuzla Evleri (1332 sosyal konut)
- Yeşil Vadi Konakları(617 lüks konut-kaynak geliştirme Projesi)
- Kartal Mutlu Evler (104 konut)
- Maltepe Altayçeşme Konutları (120 konut)
- Pendik Aydos Evleri (1000 konut ve 271 villa)
- Pendik Sarmaşıkevler (432 konut)
- Pendik Şeyhli Hilalşehir Konutları (1276 konut)
- Altunizade Hilal Konutları (169 konut)
- Pendik Dolayoba Sosyal Konutları (842 konut)
- İçerenköy Konutları (208 konut)
- Üsküdar Ünalan Konutları (128 konut)
- Sefaköy Evleri (860 konut)
- Esenyurt 3. Etap Konutları (1320 konut)
- Silivri Konutları (1230 konut)
- Esenyurt 4. Etap Konutları (625 konut)
- Hadımköy Konutları (1012 konut)
- Topkapı Merkez Evleri 1. Etap (322 konut)
- Arnavutköy Konutları(574 konut)
- İçerenköy Evleri (144 konut)
- Yalova Konutları (192 konut)
- İkitelli Masko Evleri (420 konut)
- Maltepe Konutları (878 konut)
- Topkapı Merkez Evleri 2. Etap (481 konut)
- Maltepe Dragos Konakları (128 lüks daire)
 
Yapımı Devam Eden Projeler
- Tuzla Mimar Sinan Konutları (1728 sosyal konut)
- Kayabaşı 1. Etap (1140 konut)
- Hadımköy 2. Etap Konutları (2150 konut)
- Tepecik Konutları (1179 konut)
- Maltepe Konutları 2. Etap (1276 konut)
- Zeytinburnu Sümer Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi (1536 konut)
- Silivri 2. Etap (2020 konut)
- Tuzla 3. Etap (250 konut)
- Finanskent (846 konut)
- Metrokent (1480 konut)
- Nishadalar (2200 konut)
 
  • Etiketler:

Yorum Yaz