Nüsa Uğur yazdı! Kentsel dönüşümde anlaşma esas

Nüsa Uğur yazdı! Kentsel dönüşümde anlaşma esas

1/1000'lik plânlar kabul edildi mi ve kentsel dönüşüm yapılacak yer olarak düşünülen yerde aynı kişiye ait ayrı ayrı 1000 metre ya da 800 metre yer olması halinde bu yerlerin hamur şeklinde toplanması mümkün mü

Kaynak: Nüsa UĞUR/ Sabah Emlak

* HasanTuğsal/ İstanbul Kentsel dönüşüm ile ilgili olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesinin aldığı bir karar var mı? 1/1000'lik plânlar kabul edildi mi ve kentsel dönüşüm yapılacak yer olarak düşünülen yerde aynı kişiye ait ayrı ayrı 1000 metre ya da 800 metre yer olması halinde bu yerlerin hamur şeklinde toplanması mümkün mü? Konu hakkında bilgi verirseniz çok sevinirim.


İstanbul Belediye sınırları içerisinde Kentsel dönüşüm projeleri hızla hayata geçiriliyor. İlçelerde riskli bölgeler öncelikle ele alınıyor. Kentsel Dönüşüm Yasasına göre belediyeler "kentsel dönüşüm ve gelişim projelerini gerçekleştirmek amacıyla; imar uygulaması yapmaya, imar uygulaması yapılan alanlardaki taşınmazların değerlerini tespit etmeye ve bu değer üzerinden hak sahiplerine dağıtım yapmaya veya hâsılat paylaşımını esas alan uygulamalara gitmeye" yetkilidir.


Gelelim sizin sorunuza; yukarıda açıkladığım şekilde tapulu taşınmazların sahipleri ve imar affı yasasına göre hak sahibi olmuş kişilerin anlaşmaları halinde kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanında hakları verilir. Yasaya göre anlaşma yolu esastır. Eğer aynı kişiye ait ayrı ayrı tapulu ve farklı yüz ölçümlerde yerler varsa ve bu yerler aynı proje alanı içindeyse uygulamayı yapan idareler bunları birlikte değerlendirebilirler. 1/1000'lik plânlar ise her ilçe için ayrı ele alınıyor ve farklı zamanlarda çıkıyor. Dolayısıyla imar planları ile ilgili son durumu belediyeden öğrenebilirsiniz.

* Emine Ayaz/ Bakırköy-İstanbul Dairemizin banyosunda üst komşudan kaynaklanan bir akıntı var. Daha önce "biz yaptırdık" dediler ama sorun hâlâ çözülmedi. Tamirat biraz büyükçe bir iş. Yönetici de bu konuyla ilgilenmiyor. Ne yapmamız gerekir?

Apartmanlarda sıkça yaşanan sorunlardan biri bu. Eskimiş borular zamanla sızıntı yapıyor.
Kat Mülkiyeti Yasası'nın 23. maddesinde "Kat maliklerinden birinin bağımsız bölümünde veya bu bölümdeki tesislerde meydana gelen bir hasar veya bozukluğun onarımı veya giderilmesi veya tesislerin yeniden yapılması ile yapı güvenliğiyle ilgili olarak yapılması gerekli görülen teknik incelemeler için diğer bir bağımsız bölüme girmek gerekiyorsa, o bölümün maliki veya o bölümde başka sıfatla oturanlar, giriş müsaadesi vermeye ve bölümde gerekli işlerin yapılmasına katlanmaya mecburdurlar" denilmiştir.

Görüleceği üzere Yasanın bu maddesi çok açık. Buna göre, komşunuzla görüşerek, birlikte kararlaştıracağınız bir zamanda tamiratı yapabilirsiniz. Anlaşma sağlayamıyorsanız gayrimenkulün bağlı bulunduğu sulh hukuk mahkemesine başvurarak hâkimin müdahalesini isteyebilirsiniz. Peki, bağımsız bölümüne girilen kat maliki ya da o katta oturan kiracı, bu onarım yüzünden zarara uğrarsa ne olacak? Bu da ilgili Yasada çok açık biçimde hükme bağlanmıştır. Hemen söyleyelim, böylesi durumlarda lehine müsaade verilen bağımsız bölüm malikleri ortaya çıkabilecek zararları ödemeye mecburdurlar.
 
* M.Kurt/ İstanbul. Apartmanımızda kapıcı dairesi uzun zamandır boş. Acaba kiraya verebilir miyiz?
Kapıcı dairesi ortak alan kapsamında kalmaktadır. Ve kapıcı dairelerinin maliki de tüm bağımsız bölüm sahipleridir. Kat Mülkiyeti Kanunu'na göre ortak yerlerde yapılacak değişiklikler için tüm bağımsız bölüm maliklerinin beşte dördünün oyu gereklidir. Kat malikleri kurulunun beşte dördünün vereceği karar ile de kapıcı dairesi kiraya verilebilir. Öte yandan "Apartman Yöneticiliği" tüzel kişiliğe haiz olmayıp, gelir ve kurumlar vergisine tabi değildir. Ayrıca kiralanan kapıcı dairesi, apartman yöneticiliğine ait olmayıp, kat maliklerinin ortak mülkiyetidir.
Bu yüzden kapıcı dairesinin, mesken olarak kiraya verilmesi durumunda elde edilen gelir daire sahipleri arasında paylaştırılır. Her bağımsız bölümün sahibinin durumu ayrı ayrı değerlendirilerek vergilendirilir.
  • Etiketler:

Yorum Yaz