Esenler Belediyesi'nden “Topkule-Baştabya” açıklaması

Esenler Belediyesi'nden “Topkule-Baştabya” açıklaması

Esenler Belediyesi, Esenler Kuzey (Topkule-Baştabya) Rezerv Yapı Alanı İmar Planları’na yönelik iddialarla ilgili bir açıklama yaptı.

Esenler Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, Esenler'de donatı alanında kalan ve riskli durumdaki yaklaşık 40 bin konutun ve mücavir ilçedeki aynı durumdaki konutların transferinin sağlanacağı belirtilerek, “Mülkiyeti Esenler Belediyesine ait olan Esenler Belediyesi ile Milli Savunma Bakanlığı arasında 29.04.2015 tarihli ana protokol ve ek protokoller imzalanmış ve bu doğrultuda TEM Otoyolu kuzeyinde bulunan söz konusu alan Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 15.11.2012 tarih ve 17687 sayılı olurları ile 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun'un 2. maddesinin (c) fıkrası kapsamında Bakanlar Kurulu kararı ile 'Rezerv Yapı Alanı' olarak belirlenmiştir. Bu doğrultuda Esenler meskun alanda bulunan imar ve mülkiyet problemlerinden dolayı son derece riskli yapılarda ikamet edenlerin transferi ve mevcut riskli yapıların bertarafı amacıyla 6306 Sayılı Yasa kapsamında kentsel dönüşüm çalışmaları tüm hızıyla devam etmekte. Esenler Rezerv Alanın ilk etabı olan Güney (Metris) Rezerv Yapı Alanı'nda ilk etap yatay mimarideki konutların inşası tüm hızıyla sürüyor” denildi.

“Habere konu olan Esenler Kuzey Rezerv Alan'da inşa edilecek olan konut ve ticari birimler de Esenler meskun alanda bulunan riskli durumdaki yapıların transferi amacıyla kullanılacaktır” denilen açıklamada, “Hiçbir mühendislik hizmeti almadan yıllar önce inşa edilen ve olası bir depremde büyük tehlike arz eden bu konutların bulunduğu alanlar, mevcut imar planı hükümleri doğrultusunda donatı (yeşil, yol, eğitim, kültürel tesis, park vb.) olarak kullanılacak. Dolayısıyla meskûn alandan transferi gerçekleştirilecek riskli binalardan arındırılacak bölgeler yeni yapılaşmaya açılmayarak kamusal alan olarak halkımızın hizmetine sunulacaktır ve yaklaşık 1.5 milyon metrekare yeşil alan açılacak. Böylece Esenler'de yaklaşık 40 bin güvensiz konutta yaşayan 200 binin üzerindeki bir nüfus, daha güvenli ve konforlu konutlarda hayatlarını sürdürmüş olacak” ifadelerine yer verildi.

Askıya çıkarılan imar planlarında alan bütününün yalnızca yüzde 38'inin konut ve ticaret alanı olarak ayrıldığı kaydedilen açıklamada, “Ticaret ve turizm alanı olarak ayrılan alan büyüklüğü ise yalnızca 46 bin 305 metrekare olup, planlama alanının yüzde 0.64'ünü oluşturmaktadır. Ayrıca alan bütününde tüm yapıların oturacağı taban alanı planlama alanı bütününün en fazla yüzde 23'ünü kapsamaktadır. Esenler Kuzey Topkule-Baştabya Rezerv Yapı Alanı 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği'nde 'Kentsel Gelişme Alanı' olarak belirlenmiştir" denildi.

  • Etiketler:

Yorum Yaz