maritbet girişmaritbet
Babanızın çiftliği değil Atatürk Orman Çiftliği!

Babanızın çiftliği değil Atatürk Orman Çiftliği!

CHP Ankara İl Başkanlığı, Çevre ve Orman Bakanlığı'nın yanı başında bulunan yaklaşık altı hektarlık Atatürk Orman Çiftliği arazisinin kentsel dönüşüm alam ilan edilmesini protesto etti. CHP Ankara İl Başkanı Tarık Şengül, "Babanızın çiftliği değil, Atatürk Orman Çiftliği" dedi

ÇEVRE ve Orman Bakanlığı binasının yakınında I bulunan yaklaşık altı hektarlık Atatürk Orman Çiftliği arazisinin Bakanlar Kurulu'nca kentsel dönüşüm alnım ilan edilmesi tepkilere neden oldu.
Çevre ve Orman Bakanlığı önünde toplanan bir grup, karan protesto ederken CHP Ankara İl Başkam Tarık Şengül de bir açıklama yaptı. Şengül, şunları söyledi:

Belediye baş sorumlu

"AOÇ kuruluşundan günümüze arazi varlığının yüzde 70'ini (tapulu ölçüm ile yüzde 47'sini) kaybetmiş bulunuyor. Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarım Koruma Kurulu, 1996 yılında AOÇ alanım "I. Derece Doğal ve Tarihi Sit Alam" olarak ilan etmiştir. AOÇ için Koruma İmar Planı hazırlama görevini yerine getirmeyen Ankara Büyükşehir Belediyesi bu erimenin bugünkü baş sorumlusudur.

AOÇ'yi korumak bir yana, Belediye Başkam Gökçek bir çok kamu arazisine bakışındakine benzer biçimde, AOÇ arazisini de bir emlak komisyoncusu yaklaşımıyla değerlendirip, rant yaratacak biçimde yapılaşmaya açmak istemektedir.

Yakın dönemde Çevre ve Orman Bakanlığı'nın hemen yanındaki 6.4 hektarlık (64 bin metrekare) bu alanda plan değişikliği yapılmak istendi. Büyükşehir Belediyesi söz konusu alana yönelik olarak 1/ 5000 ve yetkisinde olmadığı halde 1/1000 ölçekli planlan hazırlayarak Yenimahalle Belediyesi'ne gönderdi.
 

Bakanlar Kuruluyla

 Ancak Yenimahalle Belediyesi 1/1000 ölçekli plan yetkisinin kendisinde olduğunu hatırlatarak planlan kabul etmedi. Bu noktada Melih Gökçek'in hukuksuz uygulamalarına destek olan hükümet bir kez daha öne çıktı ve söz konusu alam Bakanlar Kurulu kararıyla geçtiğimiz günlerde Kentsel Dönüşüm Alanı ilan etti.
Böylece bu alam yapılaşmaya açmak için yapılmak istenen plan değişikliğinin önündeki hukuki engeller de kaldırılmış oldu.

Şu an Plan değişikliği yapılan alan TOBB Üniversitesi, Çevre ve Orman Bakanlığı binalarının bulunduğu Sakıp Sabana ve Söğütözü bulvarları kavşağında yer almaktadır.

Orman Genel Müdürlüğü kullanımında olan bu alanlar mevcut durumda resmi kurum ve açık yeşil alanlar olarak belirlenmiş iken, plan değişikliği ile Çevre Bakanlığı alam ve TOB Üniversitesi alam genişletilmekte ve lojman adı alanda konut alanları eklenmektedir. Bu yeni kullanım değişikliklerinin yanı sıra alanda yapı yoğunlukları ve nüfus yoğunluğu artırılmaktadır."

Kaynak: Hürriyet

  • Etiketler:

Yorum Yaz