maritbet girişmaritbet
TMSF, Toprak İzolasyon için ihale açtı

TMSF, Toprak İzolasyon için ihale açtı

TMSF, "Toprak İzolasyon Ticari ve İktisadi Bütünlüğü"nün satışı için ihale açtı

 


Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), "Toprak İzolasyon Ticari ve İktisadi Bütünlüğü"nün satışı için ihale açtı.
TMSF'nin satışa ilişkin duyurusu, Resmi Gazete'de yayımlandı. Duyuruya göre Fon, Toprak Kağıt Sanayi A.Ş. amme borçlusundan haczedilen mal, hak ve varlıklar ile bu varlıkların feri veya mütemmim cüzü niteliğindeki sözleşmelerden TMSF'nin kararı ile oluşturulan "Toprak İzolasyon Ticari ve İktisadi Bütünlüğü"nü, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle cebri icra yoluyla haciz, rehin gibi yasal takyidatlardan ari olarak ihale şartnamesinde belirtilen kayıt ve şartlarla satacak.

Toprak İzolasyon Ticari ve İktisadi Bütünlüğü, borçluya ait olup haczedilen ve faaliyetini sürdürmesi için gerekli olan gayrimenkul tahsis hakkı, menkuller (makina, teçhizat, demirbaş v.s.), markalar ve internet alan adı ile bu varlıkların feri veya mütemmim cüzü niteliğindeki sözleşmelerden oluşmakta.
Satışta işin muhammen bedeli 34 milyon 600 bin dolar, katılımcılardan alınacak olan geçici teminat tutarı ise 3 milyon 460 bin dolar olarak belirlendi.
 
İhale, 22 Haziran 2010 tarihinde saat 11.00'de TMSF'de kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle gerçekleştirilecek ve kurulun onayı ile sonuçlandırılacak. Satış komisyonu şartnamedeki kurallar çerçevesinde kapalı zarfla teklif veren katılımcılar arasından açık artırma aşamasına katılmaya hak kazananların kısa listesini oluşturacak.

Kapalı zarf aşamasında verilen en yüksek teklif üzerinden ihaleye açık artırma ile devam edilecek.
Kurul en yüksek teklifin muhammen bedelin altında kalması halinde açık artırma aşamasında en yüksek ilk üç teklifi veren mali teklif sahibi arasında ihaleye pazarlık usulü ile devam edilmesi yönünde karar alabilecek. Teklifler de peşin olarak ABD doları cinsinden verilecek.
 
Kurulun ihaleye pazarlık usulü ile devam edilmesine karar vermesi halinde pazarlık 25 Haziran 2010 tarihinde saat 14.00'te TMSF'de gerçekleştirilecek. Söz konusu ihaleye ait şartname, TMSF'den temin edilebilecek.
 
  • Etiketler:

Yorum Yaz