maritbet girişmaritbet
Muğla İl Özel İdaresi Fethiye’de 500 bin liraya ev satıyor!

Muğla İl Özel İdaresi Fethiye’de 500 bin liraya ev satıyor!

Muğla İl Özel İdaresi Fethiye Karagözler Mahallesi’nde bulunan ve mülkiyeti kendisine ait olan 347 metrekarelik bahçeli kargir evi satışa çıkardı

Muğla İl Özel İdaresi Fethiye Karagözler Mahallesi'nde bir evi satışa çıkardığını açıkladı. Tahmini fiyatı 500 bin lira olarak kayıtlara giren evin geçici teminatı için 15 bin lira istendi. İhale 26 Mayıs 2013 tarihinde saat 14.15'te Muğla İl Özel İdaresi Kültür Merkezi Binası İl Encümen Toplantı Salonu (Şeyh Mahallesi Kurşunlu caddesi 1 Nolu Özel İdare Hizmet binası/Muğla) adresinde gerçekleştirilecek.

Ayrıntılar şöyle:

MUĞLA İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİNDEN 

    Muğla ili Fethiye ilçesi Karagözler mahallesinde bulunan ve Mülkiyeti İl Tüzel Kişiliğine (İl Özel İdaresine) ait, tapunun 2 pafta, 248 ada 27 parselde kayıtlı 347 m2'lik Bahçeli Kargir Ev vasfındaki taşınmaz, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a maddesi uyarınca “Kapalı Teklif Usulü” ile tekrar satış ihalesi yapılacaktır.                    
1- Taşınmaz ile ilgili bilgiler :
            a) İli       : Muğla
            b) İlçesi  : Fethiye 
            c) Mahallesi/Mevkii : Karagözler 
            d) Pafta/Ada/Parsel/Yüzölçümü : 2 pafta, 248 ada 27 parselde kayıtlı 347 m2. 
            e) Cinsi/Vasfı/Niteliği : Bahçeli Kargir Ev  

2- İhale Şartnamesinin temin edileceği ve görülebileceği yer : İhale ile ilgili taşınmaz satış şartnamesi ve diğer evrakları Muğla İl Özel İdaresi Emlak İstimlak Müdürlüğünde her gün mesai saatleri içersinde görebilir. İhaleye girecek olan istekliler, şartname ve ekleri için her işyeri için ayrı 500,00.-TL. (BeşyüzTürklirası) ihale doküman bedeli olarak ödemek zorundadır.
   Adres : Fethiye ilçesi Karagözler mahallesi
   Telefon ve Fax numaraları : 214 07 00-214 35 27 / 111,112  - 212 66 45

3- İhalenin Yapılacağı Yer : Muğla İl Özel İdaresi Kültür Merkezi binası İl Encümen Toplantı Salonu (Şeyh Mahallesi Kurşunlu caddesi 1 Nolu Özel İdare Hizmet binası /MUĞLA)

4- İhalenin Yapılacağı Tarih ve Saat : 26/09/2013  Perşembe günü Saat : 14.15'de

5- Tekliflerin ihale tarihi ve saatine kadar verileceği yer : İstekliler tekliflerini 1 Nolu İl Özel İdaresi Hizmet binasının 3. katındaki İl Encümen Müdürlüğüne teslim edebilirler. Taşınmazın satış ihalesine teklif verecekler, ihale zarflarını ve şartnamede belirtilen belgeler ile birlikte 26.09.2013 Perşembe günü saat 14.00'e kadar sıra numarası alındı belgesi karşılığında teslim edecekler. Posta-Fax ve İnternet üzerinden yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

6- İhale Usulü : 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a maddesi uyarınca “Kapalı Teklif Usulü” ile yapılacaktır.

7- Tahmini Bedel ve Geçici Teminat Miktarı ;
    a) Muhammen Bedeli         : 500.000.00.-TL. (BeşyüzbinTürklirası)
    b) Geçici Teminat Miktarı :        15.00,00.-TL (OnbeşbinTürklirası)

8- İhaleye katılmak isteyenlerden istenilyen belgeler ;
    a) Gerçek kişiler için, Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünden alınacak Yerleşim Yeri ve Diğer adres belgesi ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresini belirtir yazılı beyanı (İrtibat için telefon numarası ile fax numarası varsa elektronik posta adresi), aslını göstermek şartıyla üzerinde TC Kimlik Numarası bulunan nüfus cüzdanı fotokopisi,
   b) Tüzel Kişi olması halinde ilgilisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya benzer bir makamdan 2013 yılında alınmış sicil kaydı olduğuna dair belge ve Tüzel Kişi adına ihaleye katılacakların Tüzeli Kişileri adına teklif vermeye ve temsil yetkisi olduklarına dair şirketin bu konuda karar almaya yetkili organlardan aldıkları yetki belgesinin ve noter tasdikli imza sirküsü örneklerinin aslı yada noter onaylı suretleri,
   c) Vekaleten ihaleye katılma halinde istekli adına bu işle ilgili olduğu açıkça belirtilen noter tasdikli vekaletname ve katılan kişinin noter tasdikli imza sirküsü,
   d) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli olarak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi ve her ortak için yukarıda belirtilen belgeler,
   e) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 37. nci maddesi gereğince hazırlanacak teklif mektubu ve ihaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,
   f) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen tahmin edilen bedelin (Muhammen Bedel) % 3 oranında Geçici Teminatı T.C.Ziraat Bankası veya Halk bankası Muğla Şubesine İl Özel İdaresi adına yatırılacak olup, geçici teminatın yatırıldığına dair, banka dekontu veya banka teminat mektubunu, ihale saatinden önce ihale komisyonuna teslim etmeleri gerekmektedir.

9- İhale ve satıştan doğan yada doğacak her türlü vergi,resim,harç,tapu harçları,alım satım giderleri,sözleşme gideri ile bilumum tüm giderler ihale üzerinde kalan tarafından ödenecektir.

10- İhale ilanı ve şartnamelerde belirtilmeyen hususlarda, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanır. 

Hüseyin Belibağlı/Emlaktasondakika.com

Yorum Yaz

Benzer Haberler

Konya, 4 büyüklüğünde depremle sallandı
  • 30.09.2020 09:04

Konya, 4 büyüklüğünde depremle sallandı

Konya'nın Emirgazi ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu depremden s ...

Gölbaşı’nda son bir ayda 21 km imar yolu açıldı
  • 16.09.2020 11:54

Gölbaşı’nda son bir ayda 21 km imar yolu açıldı

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek belediyecilik hizmetlerine hızla devam e ...

Muğla’ya gelen turist sayısında büyük düşüş yaşandı
  • 28.06.2020 10:00

Muğla’ya gelen turist sayısında büyük düşüş yaşandı

Yıllık 3 milyon yabancı turisti ağırlayan Muğla’ya, salgın sonrası 2020 yılının ...

Fethiye Milli Emlak Müdürlüğü'nden 4.5 milyon TL'ye satılık arsa
  • 06.12.2018 08:53

Fethiye Milli Emlak Müdürlüğü'nden 4.5 milyon TL'ye satılık arsa

Mülkiyeti Fethiye Milli Emlak Müdürlüğü'ne ait olan arsa satılacak. ...

Fethiye Körfezi'ni Temizleme Projesi'nde ilk adım atıldı
  • 05.07.2018 13:32

Fethiye Körfezi'ni Temizleme Projesi'nde ilk adım atıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Özel Çevre Koruma Bölgesi olarak belirlenen Fet ...

Tatil beldelerinde bayram yoğunluğu başladı
  • 27.08.2017 16:05

Tatil beldelerinde bayram yoğunluğu başladı

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla Bodrum, Marmaris, Fethiye, Akyaka ve Datça ile ...