İETT Ayazağa Garajı'nın satış ihalesi 11. İdare Mahkemesince iptal edildi

İETT Ayazağa Garajı'nın satış ihalesi 11. İdare Mahkemesince iptal edildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İETT’nin Sarıyer Ayazağa'da bulunan İETT garajı arazisini satış ihalesi 11. İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi.

İETT’nin ekim ayında Ayazağa'daki 49 bin 360 metrekarelik garajıyla ilgili arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı usulü ile inşaat yapılması için ihaleye çıkması, AK Partili İBB Meclisi Hukuk Komisyonu Başkanı Muhammet Kaynar tarafından dava edildi.

İETT’nin tahmini bedelini 1 milyar 200 milyon lira artı KDV olarak belirlediği araziyle ilgili Kaynar, 11. İdare Mahkemesine ihalenin iptali için başvuruda bulundu.

Mahkemeye yapılan başvuruda, satışa konu taşınmazın uzun süredir İETT garajı olarak kullanılması sebebiyle bu satışın kamu yararı ilkesine açıkça aykırılık teşkil ettiği, bu alana konut ve ticari ünite yapılmasının kamu hizmetinde aksamalara yol açacağı, arazinin imar planlarında ''Eğitim Bilişim Teknoloji Alanı''nda kaldığı, satış ihalesinin hukuka aykırı olduğu belirtilerek, iptali istendi.

İETT'nin mahkemeye verdiği savunmada ise satışın gerçekleşmesi halinde elde edilecek gelirin, buranın garaj olarak kullanılmasından daha fazla kamu yararı içerdiği görüşü aktarılarak, davanın reddi talep edildi.

Mahkeme, belediye meclis kararına vurgu yaptı

Mahkeme kararında, 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun belediye meclisinin görev ve yetkilerini düzenleyen 18. maddesindeki hükümleri hatırlatılarak, satış ihalesi için meclisten onay alınması gerektiği vurgulandı.

Kararda, belediye meclisinden onay alınmadan Genel Müdürlük onayı ile ihaleye çıkıldığı kaydedilerek, özetle şu ifadelere yer verildi:

"Mevzuat hükümleri ve olayın bir arada değerlendirilmesinden, belediyenin karar organının belediye meclisi olduğu, bağlı kuruluş olan İETT'nin de genel kurulu ve karar organı olarak görev yaptığı, 3645 sayılı kanunda İETT'ye ait malların satışının ancak belediye meclisi tarafından alınacak satışa izin kararı ile mümkün olduğu, dolayısıyla dava konusu taşınmazın arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı usulü ile inşaat yapılmasına belediye meclis kararı alınmadan gerçekleştirildiği anlaşıldığından dava konusu taşınmazın ihaleye çıkarılmasına dair işlem ile ihale ilan işleminde hukuka uyarlık bulunmadığı sonuç ve kanaatine varılmaktadır."

Mahkeme, işlemin iptaline karar verirken, Danıştay’a temyiz yolunun açık olduğunu bildirdi.

Yorum Yaz

Benzer Haberler

Ataşehir’e bağlı 6 mahallenin imar planları kabul edildi
  • 14.01.2022 10:33

Ataşehir’e bağlı 6 mahallenin imar planları kabul edildi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde Ataşehir’e bağlı 6 mahallenin ima ...

İstanbul'da hava kirliliği oranı 2021'de de değişmedi
  • 06.01.2022 11:33

İstanbul'da hava kirliliği oranı 2021'de de değişmedi

İstanbul'da hava kirliliği oranı 2021 yılında 2020'ye göre karşılaştırıldığında ...

İSPARK, geçen yıl 41 milyon 351 lira zarar açıkladı
  • 08.12.2021 11:12

İSPARK, geçen yıl 41 milyon 351 lira zarar açıkladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İstanbul Otopark İşletmeleri Ticar ...

İETT Ayazağa Garajı'nın satış ihalesi 11. İdare Mahkemesince iptal edildi
  • 03.12.2021 10:37

İETT Ayazağa Garajı'nın satış ihalesi 11. İdare Mahkemesince iptal edildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İETT’nin Sarıyer Ayazağa'da buluna ...

İBB'nin 5 bin yeni taksi plakası teklifi yine reddedildi
  • 26.11.2021 17:27

İBB'nin 5 bin yeni taksi plakası teklifi yine reddedildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplant ...

İstanbul'da 1.000 yeni taksi için kuralar çekildi
  • 02.11.2021 16:33

İstanbul'da 1.000 yeni taksi için kuralar çekildi

İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezinin (UKOME) 750 minibüs ve 250 taksi dolmuşun tak ...