avcılar yeşilkent mahallesi

Avcılar Yeşilkent Mahallesi’nde imar planı değişikliği!

TOKİ 30.11.2018 15:58

TOKİ, Avcılar İlçesi, Yeşilkent Mahallesi, 63 Parsel ve Bir Kısım Kadastral Boşluğa İlişkin imar planı hazırladı.

TOKİ Avcılar İlçesi, Yeşilkent Mahallesi, 63 Parsel ve Bir Kısım Kadastral Boşluğa İlişkin 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı'nda düzenleme yaptı.

Avcılar İlçesi, Yeşilkent Mahallesi, 63 Parsel ve bir kısım kadastral boşluğun 5065.49 metrekarelik kısmının ayrık nizam 4 katlı E.0.80, TAKS:0.25 yapılaşma koşullarında “Konut Alanı”, 7030.91 m²'lik kısmının “Park Alanı”, 8095.56 metrekarelik kısmının “Eğitim Alanı” olarak düzenlenmesine ilişkin olarak Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca sunulan -1- paftalık 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve -2- paftalık 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve plan açıklama raporları Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı 1 nolu Kararnamesinin 97. maddesi,  102. maddesi hükümleri ve 6306 sayılı Kanun uyarınca 19.11.2018 tarihinde onaylandı.

Söz konusu planlar, 3194 sayılı İmar Kanunu ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğince 29.11.2018 tarihinden itibaren 30 gün süre ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Ek Hizmet Binası (Abbasağa Mah. Yıldız Cad. No:47 Beşiktaş/İSTANBUL) ilan panosu ile internet sitesinde askıya çıkarıldı.