Saf GYO logosu

Saf GYO'dan ara dönem finansal rapor açıklaması

Şirket haberleri 20.03.2014 13:09

Saf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, ara dönem finansal rapor açıklaması yaptı

Saf GYO, ara dönem finansal raporların kurula ve borsaya bildirimi ile ilgili açıklamada bulundu. Konuyla ilgili açıklama şu yönde;
Şirketimizin "Akyaşam Yönetim Hizmetleri A.Ş." unvanlı işletmeci şirkete %100 oranında iştirak etmesi sebebiyle konsolide finansal tablo hazırlama yükümlülüğü bulunmaktadır. Diğer yandan Şirketimizin 2014 yılı faaliyet döneminde, bağımsız denetimi zorunlu olan 6. ay ve 12. ay finansal tablolarına ek olarak 3. ay ve 9. ay finansal tablolarının da bağımsız denetime tabi tutulmasına karar verilmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin "Ara dönem finansal raporların kamuya açıklanması" başlıklı 11. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendi uyarınca konsolide finansal tablo hazırlama yükümlülüğünün bulunduğu durumlarda, mali tabloların ilgili ara dönemin bitimini izleyen 40 gün içinde kamuya açıklanması gerekmektedir. Aynı maddenin 2. fıkrasında ise ara dönem finansal tabloların bağımsız denetime tabi olduğu hallerde, birinci fıkrada düzenlenen sürelere; sermaye piyasası araçları borsada işlem gören işletmeler için 10 gün ekleneceği ifade edilmektedir.

Bu çerçevede, şirketimizin 3. ay ve 9. ay ara dönem finansal tablolarının hem konsolide hazırlanma yükümlülüğü bulunduğundan hem de bağımsız denetimden geçirilecek olması sebebi ile, söz konusu ara dönemlere ait finansal raporların kamuya açıklanması için Tebliğin 11. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendinde öngörülen 40 günlük süreye, Tebliğin 11. maddesinin 2. fıkrası uyarınca 10 gün eklenecektir.