kiler gyo

Kiler GYO’dan 77,5 milyon liralık dev satın alma!

Şirket haberleri Uğurcan Tokay 18.05.2016
Kiler GYO, Kartal arsasında İller Bankası'nın payını satın aldı. Arsada Kiler GYO payı yüzde 99, Biskon payı ise yüzde 1 oldu.
Kiler GYO, İstanbul Kartal'da ihalesini kazandığı İller Bankası arsasının tamamına sahip oldu. 77 milyon 500 bin liralık satın alma rakamı sonrasında arsa üzeride Kiler GYO'nun payı yüzde 99, Biskon Yapı'nın payı ise yüzde 1 oldu. Konuyla ilgili olarak Kiler GYO'nun açıklaması şöyle;

Kiler GYO A.Ş - Biskon Yapı A.Ş Ortak Girişimi ile İller Bankası A.Ş. arasında 13.06.2014 tarihinde imzalanmış ve 16/06/2014 tarihli KAP bildirimi ile duyurulmuş olan "İstanbul İli Kartal İlçesi Yukarı Mahallesi'nde 13.170 m2 büyüklüğündeki 2505 Ada 70 parselin Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi" İller Bankası A.Ş. Payı Gelir Oranı %30.5 ve İller Bankası A.Ş. Asgari Toplam Geliri Payı 58.000.000 TL olmak üzere şirketimiz uhdesinde kalmıştı . Şirket Yatırım Komitesinin fizibilite çalışmaları neticesinde Şirket Yönetim Kurulu'na önerisi ile, Şirket Yönetim Kurulumuz bahse konu sözleşmenin 4. Maddesinin (c) fıkrası  kapsamında söz konusu işe ait İller Bankası A.Ş. mülkiyetindeki arsanın tamamının % 99 hissesinin Kiler GYO A.Ş., %1 hissesinin Biskon Yapı A.Ş. tarafından toplam 77.500.000 TL bedel ile satın alınmasına, ve bunun karşılığı olarak da arsa üzerinde kat irtifakı kurulmuş olan toplam 457 adet bağımsız bölümün İller Bankası A.Ş.'ye ait olan mülkiyetinin tamamının % 99 hissesinin Kiler GYO A.Ş.'ne, %1 hissesinin Biskon Yapı A.Ş.'ne  ait olacak şekilde tapu devrinin yapılmasına,

Kiler GYO A.Ş - Biskon Yapı A.Ş Ortak Girişimi tarafından İller Bankası A.Ş.'ye yukarıda bahsi geçen sözleşmede yer alan ödeme takvimi gereği bugüne kadar idare payı olarak ödenen 35.482.297,72 TL'nin toplam arsa bedelinden mahsup edilmesine, kalan 42.017.702,28 TL+BSMV'nin Kiler GYO A.Ş.%99 ve Biskon Yapı A.Ş.%1 hisse payları oranında ödemesinin yapılmasına,

Arsa üzerinde geliştirilecek projenin gerçekleştirilmesi ile ilgili olarak Kiler GYO A.Ş ve Biskon Yapı A.Ş Ortak Girişimi tarafından devam edilmesine, karar verilmiştir.

Kiler GYO Kartal iller bankası Kiler GYO kartal projesi