vaziyet planı nedir örneği
Haberler / Sektörel Haberler / Vaziyet Planı Nedir ve Nereden Alınır?

Vaziyet Planı Nedir ve Nereden Alınır?

Sektörel Haberler 24.12.2019 16:37

Vaziyet planı, inşaat sektöründe inşa edilecek bina ve çevre düzenlemesi ile alakalı tüm detayların yer aldığı haritalar olarak tanımlanmaktadır.

Vaziyet Planı nedir sorusunun cevabı sıkça aranmaktadır. Genellikle inşaat ve gayrimenkul alanında kullanılan bir terim olan vaziyet planı, inşaata başlanacak olan bina, yapı ya da yapıların inşaat üzerindeki konumunun net olarak gösterildiği haritalardır. Belli bir perspektif açısıyla üretilen bu haritalarda, yapının tüm detayları ayrıntılı olarak incelenebilir. Bu haritanın bir diğer özelliği ise bina ya da yapıların iç detaylarının gösterilmemesidir. Ancak mülk çevresinde yer alan alanlar bu planda net olarak gösterilmektedir. Yapının hayata geçirileceği alanda telefon direği, ağaç, su hattı, elektrik hattı gibi detaylar vaziyet planında mutlaka yer almalıdır. Kat ve yön gibi özelliklerin de belirtildiği vaziyet planında, projenin kuzey noktasına bir işaret konut ve bina ya da binaların cepheleri belirlenir. Tasdikli kotlu kroki kullanıp paftalar üzerinden ölçeklemelere göre vaziyet planı üretilebilmektedir. Burada 1/200, 1/500, 1/1000, 1/2000 ölçeklemeleri dikkate alınmaktadır. Vaziyet planını kim hazırlar diye sorulduğunda ise yanıt mimarlar ya da mimari ekip olarak cevap bulmaktadır.

Vaziyet Planı Ne İşe Yarar?

Vaziyet planı ne işe yarar sorusunun yanıtı aslında yapının hayata geçirilmesi için en önemli evrakların başında geldiğini göstermektedir. Yapının inşa edilmesi için alınacak izin kapsamında dosya evrakları arasında mutlaka vaziyet planı yer almalıdır. Mimari tasarım sürecinde de, vaziyet planı dikkate alınır. Bu açıdan bakıldığında projenin tasarım sürecine, vaziyet planının etkisi bir hayli fazladır. Vaziyet planının işe yaradığı en önemli nokta ise üç boyutlu minyatürünün üretilmesi noktasıdır. Örneğin bir konut projesini satın almak için satış ofisine gittiğinizde projenin tamamlanmış halinin bir maketi bulunmaktadır. Maket, vaziyet planının üç boyutlu modellemeyle üretilmiş halidir. Özellikle konut satışlarında müşterilerin fazlasıyla dikkat ettiği noktalarında başında maketler gelmektedir.

Vaziyet Planında Neler Olmalı?

Vaziyet planında neler olmalı sorusunun yanıtı, gerekli izinlerin alınabilmesi açısından hayati önem taşımaktadır. Belli kuralları olan vaziyet planının hazırlanması noktasında kurallara uyulmadığı takdirde, gerekli izinlerin alınması çok zor olabilmektedir. Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında, vaziyet planının hazırlanış aşamasında dikkat edilmesi gereken noktalar açıkça ifade edilmektedir. Vaziyet planı içerisinde projeye ait giriş-çıkış noktaları, otoparkların giriş ve çıkışları, arazi eğimi, arazi metrekaresi, havuz, oyun parkı, fosseptik çukurları, varsa kuyu alanı, güvenlik kulübesi, tanımlı röpoer noktası gibi detaylar mutlaka bir konut projesi vaziyet planında yer almalıdır. Ayrıca uzunluk, yükseklik ve adres bilgileri de vaziyet planında bulunmalıdır. Eğer plan kapsamında birden fazla blok varsa, bunların adı net bir şekilde ifade edilmelidir. Komşu parsel numaraları, ardiye ve varsa kömürlük alanları, depo ve arsa sınırları vaziyet planında mutlaka olmalıdır.