yapı izin istatistikleri

Yapı ruhsatı verilen yapıların yüzde 56’sı konut!

Sektörden Haberler Emine Pile 24.02.2015
Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı geçen yıla ilişkin yapı izin istatistiklerine göre konut sektörüne dair önemli sonuçlar çıktı.
Yapı sektörüne ilişkin verileriyle dikkat çeken ve sektörün rakamsal sonuçlarını veren TÜİK, Ocak-Aralık 2014'e ait Yapı İzin İstatistikleri'ni açıkladı. 

Yapı ruhsatı verilen yapıların yüzölçümü %24,3 arttı

2014 yılında bir önceki yıla göre belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen yapıların bina sayısı yüzde 13,5, yüzölçümü yüzde 24,3, değeri yüzde 37,2, daire sayısı yüzde 21,2 oranında arttı.

Yapı ruhsatı verilen binaların 2014 yılı Ocak-Aralık ayları toplamında;

Yapıların toplam yüzölçümü 217,7 milyon metrekare iken; bunun 122,4 milyon metrekaresi (yüzde 56,2) konut, 58,7 milyon metrekaresi (yüzde 27,0) konut dışı ve 36,6 milyon metrekaresi (yüzde 16,8) ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti.

Kullanma amacına göre 156,2 milyon yüzde 71,7) ile en yüksek paya iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 12,8 milyon metrekare (yüzde 5,9) ile ofis (işyeri) binaları binaları izledi.

                                                         YIL                                           Değişim oranı(%)

Gösterg. 2014 2013(r) 2012(r) 2014 2013
Bina s. 137.632 120.266 107.816 13.5 12.5
Yüzölç. 217.664.482 175.167.417 158.749.723 24.3 10.3
Değer 173,429.278.082 126.412.904.992 108.976.551.735 37.2 16.0
Daire s. 1.014.678 837.282 771.878 21.2 8.5
(r) : Yapı izin istatistikleri 2012 ve 2013 yılları verileri revize edilmiştir. 

ÖZEL SEKTÖR İPİ GÖĞÜSLEDİ

Yapı sahipliğine göre, özel sektör 187,9 milyon metrekare (yüzde 86,3) ile en büyük paya sahip oldu. Bunu 25,8 milyon yüzde 11,8) ile devlet sektörü ve 4,0 milyon metrekare (yüzde 1,9) ile yapı kooperatifleri izledi. Daire sayısına göre ise, toplam 1 milyon 14 bin 678 dairenin 949 bin 117'si özel sektör, 50 bin 236'sı devlet sektörü ve 15 bin 325'i yapı kooperatifleri tarafından alındı.

İllere göre 38,6 milyon metrekare (yüzde 17,7) ile İstanbul en yüksek paya sahip oldu. İstanbul'u, 23,5 milyon metrekare (yüzde 10,8) ile Ankara, 9,4 milyon metrekare (yüzde 4,3) ile Bursa illeri izledi. Yüzölçümü en düşük olan iller sırasıyla Ardahan, Muş ve Tunceli oldu.

Daire sayılarına göre, İstanbul ili 209 bin 902 adet (yüzde 20,7) ile en yüksek paya sahip oldu. İstanbul'u 96 bin 417 adet (yüzde 9,5) ile Ankara ve 45 bin 239 adet (yüzde 4,5) ile İzmir illeri izledi. Daire sayısı en az olan iller sırası ile Hakkari, Ardahan ve Tunceli oldu.

Yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların yüzölçümü yüzde 9,4 arttı

2014 yılında bir önceki yıla göre belediyeler tarafından yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların bina sayısı yüzde 2,6, yüzölçümü yüzde 9,4, değeri yüzde 20,6, daire sayısı yüzde 6,2 oranında arttı. 

                                                      YIL                                    Bir önceki yıla göre değişim oranı(%)

Gösterg.

2014

2013(r)

2012(r)

2014

2013

Bina s.

123.409

120.268

96.763

2.6

12.5

Yüzölç.

150.823.673

137.890.680

106.950.602

9.4

10.3

Değer

118.031.454.776

97.840.178.705

71.241.730.346

20.6

37.3

Daire s.

766.527

721.501

556.331

6.2

29.7

Yapı kullanma izni en çok İstanbul'a verildi! İşte detaylar... 

Yapı kullanma izin belgesi verilen binaların 2014 yılı Ocak-Aralık ayları toplamında;

Yapıların toplam yüzölçümü 150,8 milyon metrekare iken; bunun 91,1 milyon metrekaresi (yüzde 60,4) konut, 38,0 milyon metrekaresi (yüzde 25,2) konut dışı ve 21,7 milyon metrekaresi (yüzde 14,4) ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti.

Kullanma amacına göre 108,7 milyon metrekare (yüzde 72,0) ile en yüksek paya iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 8,3 milyon metrekare (yüzde 5,5) ile toptan ve perakende ticaret binaları izledi.

Yapı sahipliğine göre, özel sektör 131,0 milyon metrekare (yüzde 86,8) ile en büyük paya sahip oldu. Bunu 16,1 milyon metrekare (yüzde 10,7) ile devlet sektörü ve 3,8 milyon metrekare (yüzde 2,5) ile yapı kooperatifleri izledi. Daire sayısına göre ise, toplam 766 bin 527 dairenin 695 bin 250'si özel sektör, 54 bin 346'sı devlet sektörü ve 16 bin 931'i yapı kooperatifleri tarafından alındı.

TÜİK Türkiye İstatistik Kurumu 2014 yapı izin istatistikleri yapı ruhsatı verilen yapılar