Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği
Haberler / Sektörden Haberler / Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik Çalıştayı yapıldı

Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik Çalıştayı yapıldı

Sektörden Haberler 13.06.2018 13:42

Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği TÜGEM, Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik çalıştayını gerçekleştirdi.

Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği TÜGEM, Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik Çalıştayı'nı gerçekleştirdi. 12 Haziran 2018 tarihinde The Green Park Hotel Bostancı‘da düzenlenen çalıştaya Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, KW Türkiye Ülke Direktörü Emre Erol, Avukat Erdal Avcı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Müdür Yardımcısı Adem Başar konuşmacı olarak katıldı.

TÜGEM‘in düzenlediği Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik çalıştayında TÜGEM Kurucu Başkanı Hakan Akdoğan, başta Gümrük ve Ticaret Bakanlığı yetkilileri olmak üzere yönetmeliğin hayata geçmesine katkı sağlayan ilgili tüm taraflara teşekkürlerini sundu. Çalıştayın moderatörlüğünü üstlenen Akdoğan, yeni yönetmelik hakkında bilgi vermesi için sözü Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Müdür Yardımcısı Adem Başar‘a verdi.

Amaç sektörü tanımlı hale getirmek

Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmeliği oluştururken sektörü tanımlı hale getirmeyi amaçladıklarını kaydeden Adem Başar, gayrimenkul sektöründen uzmanların katkılarıyla düzenledikleri standart ve kuralların sektörü kayıt altına alacağını belirtti. Normal yönetmelik süreçlerinin yaklaşık bir ayda tamamlandığını ifade eden Başar, ancak Bakanlığın ilgili tüm tarafların görüş ve bilgilerine başvurması nedeniyle Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmeliğin 6–7 aylık bir süreç içinde tamamlandığını söyledi. 

Yönetmeliği hayata geçirmenin işin kolay kısmı olduğunu söyleyen Başar, esas sürecin sektörü gerçek anlamda tanımlı hale getirmek için tüm kesimlerin yarar sağlayacağı bir düzene oturtmak olduğunu, zaman içinde alınan geri dönüşlerle yönetmeliğin çok daha sağlam bir zemine sahip olacağını vurguladı. 24 maddelik yönetmeliğin birçok yeni uygulamayı hayata geçirdiğini ifade eden Başar, sektörün sistematik bir düzen içinde yürütülmesini hedefleyen yönetmeliğin yenilikleri arasında belirli şartları talep eden yetki belgesinin alınması, gerçek ya da tüzel kişilerin mesleki yeterlilik belgesine sahip olmasının zorunlu hale getirilmesi, fiziksel mekanların düzenlenmesi, etik kurallar başta olmak üzere düzenleyici ilkelerin getirilmesi, sözleşme türlerine açıklık getirilmesi ve hizmet bedelinin belirlenmesi olduğunu kaydetti. Ticari işletmelerin verilerini Bakanlığa ulaştırmalarıyla kapsamlı bir bilgi sistemi oluşturacaklarını söyleyen Başar, iş yapanların bilgiye ulaşmalarını kolaylaştıracaklarını ifade etti. Yeni yönetmeliğe uyum sağlamaları için işletmelere 18 aylık yeterli bir süre tanıdıklarını belirten Başar, bu süre zarfında kuruluşların rahatlıkla yetki belgesine sahip olacağını dile getirdi. Başar, yönetmeliğin hedeflerine ulaşmasıyla birlikte gerek sektörün gerekse ülke ekonomisinin yüksek katma değer sağlayacağının altını çizdi. 

Sektörün beklentilerini büyük ölçüde karşıladı

Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmeliğin genel çerçevesi hakkında bir sunum gerçekleştiren Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, yetki belgesi alımı, taşınmaz ticaretinde uygulanacak ilke ve kurallar, mesleki geçerlilik belgesi, taşınmaz ticaretine konu hizmetler, yetkilendirme sözleşmeleri, alım satıma aracılık sözleşmesi, kiralamaya aracılık sözleşmesi, hizmet ortaklığı sözleşmesi, taşınmaz gösterme belgesi, hizmet bedeli ve çeşitli hükümler hakkında katılımcılara bilgi aktardı. Yönetmeliğin gayrimenkul sektörü açısından büyük önem taşıdığını ve memnuniyetle karşılandığını söyleyen Özelmacıklı, rahat uygulanabilirlik açısından zaman içinde sektörel çevrelerin de desteğiyle yönetmeliğin Bakanlık tarafından çok daha nitelikli bir hale getirileceğine inandığını belirtti.   

Devrim niteliğinde

Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmeliğin sektör açısından devrim niteliğinde bir düzenleme olduğunun altını çizen KW Türkiye Ülke Direktörü Emre Erol, bu aşamadan sonra meslek mensuplarının çok daha yoğun destek vermesi gerektiğini vurguladı. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı kadrosunun yetkin uzmanlardan oluştuğunu söyleyen Erol, yönetmeliğin bürokratik düzende olduğu gibi yukarıdan inme gerçekleşmediğini, taslak yönetmeliğin sektör aktörlerinden alınan geri dönüşlerle oluşturulduğunu belirtti. Hazırlanan ilk taslakta ‘genel gerekçe‘ ibaresinin yer almasına dikkat çeken Erol, bu ibarede sektörün insan kaynaklarının çok daha nitelikli olması ve nihai tüketiciye daha kaliteli hizmet sunulmasının hedeflenmesinin yönetmeliğin doğru kurgulandığının göstergesi olduğunu vurguladı. Yönetmeliğin çok doğru ve sağlıklı hedefleri olduğunu söyleyen Erol, getirilen standartların sektöre ciddi ivme sağlayacağını belirtti. Sektörün yönetmelikle regüle edilmesinin de isabetli bir uygulama olduğunu dile getiren Erol, esneklik sağlayan bu yaklaşım sayesinde sektörel çevrelerin yönetmeliğe olumlu katkılar sağlayabileceğini ifade etti.   

Yazılılık şartı, denetim, eğitim ve kalite önemli

Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmeliği hukukçu gözüyle değerlendiren Avukat Erdal Avcı ise, Bakanlığın son dönemde çok sayıda yönetmelik çıkardığını, bu yönetmeliklerin ortak yönünün sektörel tarafların dikkate alınması olduğunu kaydetti. Yönetmeliği başarılı bulduğunu ve sektöre çok ciddi etki sağlayacağını ifade eden Avcı, hukuk açısından yönetmelikte en fazla önem taşıyan başlıkların yazılılık şartı, denetim, eğitim ve kalite olduğunu belirtti. Yazılılık şartı getirilmesinin doğru bir karar olmasına rağmen mevcut halinin daha tanımlı hale getirilerek geliştirilmesi gerektiğini söyleyen Avcı, bu sayede yönetmeliğin hedefi olan kayıt altına alma sürecinin hız kazanacağını ifade etti. Denetimin ise Bakanlık şemsiyesi altında toplandığını, ancak daha sağlam esaslar üzerine oturması için meslek odalarının da yer almasının yerinde olacağını söyleyen Avcı, eğitim ve kalite yaklaşımının ise mutluluk verici olduğunu, bu konuda sektörel çevrelerin içinde olduğu oluşumlarla eğitim merkezlerinin çeşitlendirilebileceğini belirtti.