sevda-tepesi-sisli-meslek-lisesi-imar-plani

Sevda Tepesi ve Şişli Meslek Lisesi'nin imar planları iptal!

Sektörden Haberler Uğurcan Tokay 24.12.2014
TMMOB, Şişli Meslek Lisesi ve Sevda Tepesi'nde ayrıcalıklı imar planlarının iptal edildiğini açıkladı.
TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi, Sevda Tepesi ve Şişli Meslek Lisesi'nin imar planlarının iptal edildiğini açıkladı. TMMOB tarafından açılan dava sonucunda iptal kararları 18 Aralık 2014 günü ilan edildi. TMMOB'un konuyla ilgili açıklaması şu şekilde;

Sevda Tepesi tapuda ahır olarak gözüküyormuş!

"Kamuoyunda Sevda Tepesi olarak bilinen ve Boğaziçi İmar Yüksek Koordinasyon Kurulu`nun 22.10.2012 tarih ve 2012/4 sayılı kararı ile onaylanan Üsküdar İlçesi, Kandilli Mahallesi, 945 ada, 12 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Odamız tarafından 25.02.2013 tarihinde dava konusu edilmişti.  Dava konusu imar planları ile Boğaziçi Alanı`nda sahil şeridinde ve öngörünüm bölgesinde kalan ve 2960 sayılı Boğaziçi Kanunu`nda yeşil alan olarak korunması gerekliliği açıklıkla ifade edilen Sevda Tepesi`nde özel kişilere ayrıcalıklı haklar tanınmakta ve Boğaziçi Kanunu`na, şehircilik ilkelerine ve planlama esaslarına aykırı olduğu halde yapılaşmaya izin verilmekteydi."

Sevda Tepesi'nde işte ilk kurtarılması gereken nokta!

 

sevda-tepesi-imar-plani sisli-meslek-lisesi-imar-plani tmmob