<
İstanbul köprü

Risk Anlama Konferansı İstanbul’da yapılacak!

Sektörden Haberler Ayşe Özlem Kuruca 13.07.2015
İstanbul Valiliği Proje Koordinasyon Birimi'nde gerçekleştirilecek konferansta, afet riskini en aza indirmek için yürütülen çalışmalar paylaşılacak.
Dünyanın en büyük risk azaltma projesi İSMEP'e destek sağlayan önemli finans kuruluşlarından Dünya Bankası, İstanbul'a bir heyet göndererek misyon ziyaretlerinde bulundu. İstanbul Vali Yardımcısı Haluk Nadir ve İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) Direktörü Kazım Gökhan Elgin ile bir araya gelen heyet, İSMEP kapsamında yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

22-26 Mayıs 2015 tarihleri arasında gerçekleşen Dünya Bankası misyon ziyaretinin ana konularından birini 2016 Mayıs ayında İstanbul'da yapılması planlanan Understanding Risk 2016 (Riski Anlama) Konferansı oluşturdu.
Dünya Bankası ve Yeniden Yapılanma Küresel Tesisi (GFDRR) işbirliğiyle yapılan UR konferanslarının ilki 2010 yılında Washinghton'da gerçekleştirilmiş, 2012 Cape Town ve 2014 Londra UR toplantılarının ardından 2016 yılındaki toplantıya İstanbul'un ev sahipliği yapması planlanmıştı.

Afet riski azaltma konusunda binin üzerinde katılımcıyı İstanbul'da bir araya getirmeyi amaçlayan Understanding Risk 2016 (Riski Anlama) Konferansı'nın; bilgi paylaşımı, paydaş çeşitliliğinin desteklenmesi, yeniliklerin ve iyi örneklerin ele alınması, öğrenme alanı oluşturulması, ortaklık ve işbirliklerine zemin hazırlanması gibi temel amaç ve hedefleri bulunuyor. Ayrıca konferansta teknik oturumlar, eğitim oturumları, fuar etkinlikleri, uygulama toplantıları ve paneller düzenlenecek.

İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB)'nin eş ev sahipliğinde gerçekleştirilecek konferans, İstanbul'un yüksek afet riskini en aza indirmek amacıyla yürütülen çalışmaların paylaşılması için önemli bir platform niteliği taşıyor.

Risk Anlama Konferansı