Networks Grup

Konutta yeni KDV düzenlemesi neler getirecek?

Sektörden Haberler Zeynep Karabağ 09.09.2016
KDV İndirimi hakkında Networks Grup Yönetim Kurulu Üyesi Serkan Gülmez, "Konutta beklenen KDV indirimi" hakkında açıklamada bulundu.

Konutta mevcut sistem nasıldı?

Konutlarda 01.01.2013 tarihinden sonra  üç farklı KDV oranı uygulaması söz konusu olmuştu,  fakat her konut bu kapsamda değerlendirilemiyordu düzenleme ile aranan bazı şartlar vardı, belirlenen bu şartların tamamını taşıyan net alanı 150 m2'ye kadar olan konutlar vergi değerine göre %1, % 8 veya %18 oranında KDV'ye tabi oluyorlardı.

Söz konusu konutların bu düzenleme kapsamında yer alabilmesi için Büyükşehir belediye sınırları içerisinde, 01.01.2013 tarihinden sonra inşaat ruhsatı alınmış, afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkında kanun kapsamında rezerv yapı alanı ve riskli alan olarak belirlenen yerler ile riskli yapıların bulunduğu yerler arasında olmaması ve inşaatı lüks veya birinci sınıf olarak yapılması gerekiyordu. Bu şartları taşıyan konutlarda KDV oranı arsa birim m2 vergi değeri dikkate alınarak tespit ediliyordu. Buna göre arsa birim m2 vergi değeri;

•    0-499 TL arası olanlar %1 oranında,
•    500-999 TL arası olanlar %8 oranında,
•    1000 TL ve üzeri olanlar %18 oranında KDV ye tabiydi.

Geçmişte olduğu gibi net alanı 150 m2'nin üzerinde olan konutlar, her halükarda genel oranda KDV'ye tabi oluyordu. 150 m2'ye kadar olan konutlarda uygulanacak KDV oranı ise yukarıdaki düzenleme esas alınarak belirlenmişti. 

Konutta yeni KDV düzenlemesi neler getirecek?

Yeni uygulanacak sisteme göre  öncelikle şunu söylemek gerekir ki, sadece 150 m2' nin üstündeki konut teslimlerine ilişkin yeni bir düzenleme getiriyor. 

Yapılan indirim ile konut teslimlerinde %18 olarak uygulanan katma değer vergisinin 150 m2' den büyük konutlarda %8' e düşürüldüğü görülüyor. Bu indirimli KDV oranının ayrıca    31 Mart 2017'ye kadar uygulanacak olması geçici bir süre konut satışlarında KDV oranının  % 8 olarak uygulanacağını gösteriyor.

Gayrimenkulde satışları artırmak için harçlar ve KDV'nin düşürülmesi gerektiğine yönelik söylemler meyvelerini vermeye başlıyor. Sektöre kulak veren yetkililer konuyu masaya yatırmış görünüyor. Gayrimenkul sektöründe satılamayıp biriken büyük m2 konut stoku geçmişte ruhsat alan projelerde uygulamaya konulan %1 - % 8 - %18'lik vergi düzenlemesinde geçici bir süre içinde, belli m2 de olan konutlar içinde olsa geri adım atıldığı görülüyor. 

Bunun dışında 150 m2 net kullanım alanının altındaki konutlarda herhangi bir KDV  değişikliği yapılmadığı görülüyor. 

KDV de beklenti neydi?

Bu düzenleme aslında geçmişten buyana firmaların ürettiği net 150 ve üzeri m2'lerdeki konut stoklarının eritilmesini hedefliyor. Daha önce 2009 yılında bu tür bir uygulama olmuş, konut stokları belli oranda eritilmişti. 

Kademeli KDV uygulamasına geçilen 2013 yılından buyana üretici ve tüketici beklentilerini incelediğimiz de, firmalar ürettiği konutun görünen fiyatının artmasından şikayetçiyken, tüketiciler ise konut fiyatlarının yer yer %17 yi bulan KDV artışının direk kendilerine yansıtılmasından dolayı fiyatların yükseldiğini bu nedenle alım yapamadıklarını belirtmektedirler.

Yapılan bu düzenlemenin daha da genişletilerek mevcut stokun eritilmesi ve yeni başlayacak projeleri teşvik anlamında büyük katkı sağlayacağını düşünüyoruz. 

konutta KDV indirimi Networks Grup Serkan Gülmez