kira

Ev ve iş yeri kiraları için erteleme yapılacak mı?

Sektörden Haberler 25.03.2020 13:10

Corona virüsü salgını nedeniyle alınan tedbirler doğrultusunda konut kiralarında erteleme söz konusu mu? sorusunu akıllara getiriyor.

Corona virüsü salgınından doğrulanan etkilenen iş yerlerinin kira ödemelerini aksatmaları halinde tahliye edilmesinin önüne geçildi. Alınan karar doğrultusunda yayımlanan duyuruda, salgın sebebiyle mücbir sebebi olduğu kabul edilen faaliyet alanlarına yer verildi. Koronavirüs salgını sebebiyle tüm dünyada küresel bir ekonomik kriz yaşanması muhtemel. Ülkemizde bu olası krize alınan önlemlere bir yenisi iş yeri sahiplerinin kira ödemeleri konusunda yapılan düzenleme eklendi. Yaşanan bu gelişmelerin ardından “Kiralar ertelendi mi?” “Konut kiralarında erteleme söz konusu mu?” sorularının yanıtları araştırılmaya başlandı.

Corona virüsü ile mücadele kapsamında alınan tedbirler günden güne sıklaştırılıyor. Son olarak 1 Mart ile 30 Haziran tarihleri arasında kira ödemesi yapamayan işletmelerin tahliye edilmemesine karar verildi. Bu karara göre mülk sahipleri, kira ödemesini gerekçe göstererek kira sözleşmesini feshedemeyecek. Yaşanan bu son dakika gelişmesi ile birlikte Meclis'te kabul edilen Torba Yasa'da yer alan kira ödemelerine ilişkin detaylar merak edilmeye başlandı. İcra takibi başlatma, dava açma gibi işlemlerin Toba Yasa ile birlikte durdurulmasına karar verilirken en dikkat çekici madde, 1 Mart ile 30 Haziran 2020 tarihleri arasında ödenecek olan kira ödemelerine ilişkin oldu. İşte kira ödemelerine ilişkin 1 Mart tarihinden itibaren uygulanacak hükümlere ilişkin son dakika haberinin detayları…

KİRA ÖDEMELERİ ERTELENDİ Mİ?

Corona virüsü salgınına karşı ekonomik alanda alınan tedbirleri içeren Torba Yasa kabul edildi. Torba Yasa'nın içeriğinde yer alan maddelerden en dikkat çekeni, kira ödemelerine getirilen düzenleme oldu. Peki bu düzenlemeye göre kira ödemeleri ne zamana kadar ertelendi? Ev (konut) kirası ödemelerinde erteleme var mı?

1 Mart 2020 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecek iş yeri kredi ödemelerine ilişkin Torba Yasa'da yer alan madde şu şekilde:

1 Mart 2020'den 30 Haziran 2020'ye kadar işleyecek iş yeri kira bedelinin ödenememesi, kira sözleşmesinin feshi ve tahliye sebebi oluşturmayacak, söz konusu bu hüküm 1 Mart 2020'den itibaren uygulanacak.

Torba Yasa'da konut kredilerine ilişkin bir madde yer almıyor.

TORBA YASA'DAKİ MADDELER NELER?

-Dava açma, icra takibi başlatma, başvuru, şikayet, itiraz, ihtar, bildirim, ibraz ve zamanaşımı süreleri, hak düşürücü süreler ve zorunlu idari başvuru süreleri de dahil olmak üzere bir hakkın doğumu, kullanımı veya sona ermesine ilişkin tüm süreler 30 Nisan 2020'ye kadar durduruldu.

-Anapara ve/veya taksit ödeme tarihi 24 Mart 2020'den önce olup da kullandığı nakdi ve gayri nakdi kredilerinin anapara, faiz ve/veya ferilerine ilişkin ödemelerini aksatan gerçek ve tüzel kişilerin Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi nezdinde tutulan kayıtları, söz konusu borçların ödenmesi geciken kısmının 31 Aralık 2020'ye kadar tamamının ödenmesi veya yeniden yapılandırılması halinde, bu kişilerle yapılan finansal işlemlerde, kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlar tarafından dikkate alınmayacak.

-Çek Kanunu'ndaki değişiklikle, 24 Mart 2020'ye kadar işlenen suçtan dolayı mahkum olanların cezalarının infazı durdurulacak.

-1 Mart 2020'den 30 Haziran 2020'ye kadar işleyecek iş yeri kira bedelinin ödenememesi, kira sözleşmesinin feshi ve tahliye sebebi oluşturmayacak, söz konusu bu hüküm 1 Mart 2020'den itibaren uygulanacak.
Ay içerisinde 10 gün ve üzeri çalışan; "kısmi süreli çalışanlar", "puantaj usulü çalışanlar" ve "ev hizmetlerinde çalışanlar"ın eksik günlerine ait genel sağlık sigortası primlerini tamamlama zorunluluğu kaldırıldı.
1 Nisan 2020'de yürürlüğe girmesi öngörülen konaklama vergisinin yürürlük tarihi 1 Ocak 2021'e ertelendi.
Hazine ve Maliye Bakanının, kredi garanti kurumlarına nakit kaynak aktarma veya özel tertip Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ihraç etme yetkisi 25 milyar liradan 35 milyar liraya yükselecek.

-Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunda 22 maddesi daha kabul edilen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne göre, kamuda en az 5 yıl görev yapan müfettiş, denetçi ve kontrolörler arasından yazılı ve sözlü sınav sonucunda başarılı olanlar, Kültür ve Turizm Bakanı tarafından 31 Aralık 2020'ye kadar müfettiş veya başmüfettiş kadrolarına atanabilecek. Bu şekilde atananların sayısı 20'yi geçmeyecek.

-İstanbul'da Hacegan Vakfı tarafından kurulan Semerkand Bilim ve Medeniyet Üniversitesinin ismi "İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi" olarak değiştirilecek.

-Türkiye'de ikamet etmeyen vatandaşlar ile çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybeden kişiler, döviz cinsinden Bireysel Emeklilik Sistemi'ne (BES) dahil olabilecek.

-Döviz cinsinden BES'e ödenen paylar için devlet katkısının yüzde 10'a kadar indirilmesinde Cumhurbaşkanına yetki verilecek.

Sabah