dask

DASK'ta en düşük teminat 240 bin TL oldu!

Sektörden Haberler 27.12.2019 09:22

Zorunlu Deprem Sigortası'nda meskenler için teminat tutarı azami olarak 215 bin TL'den 240 bin TL'ye yükseldi.

Zorunlu Deprem Sigortası'nda mesken için verilebilecek teminat tutarı azami olarak yapı tarzına bakılmaksızın 215 TL'den 240 TL'ye yükseltildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığının "Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"i Resmi Gazete'de yayımlandı.

Belirlenecek asgari prim tutarı her halükarda risk grubuna göre birinci gruptan yedinci gruba sırasıyla 120 TL, 100 TL, 75 TL, 60 TL, 50 TL, 40 TL ve 35 TL'den az olamayacak.

Yapı tarzındaki sigorta bedeli hesabına esas metrekare bedeli betonarme için 1.020 TL'den 1.134 TL'ye, diğer yapılar için 725 TL'den 782 TL'ye yükseltildi.

Tebliğe "Bu maddeyi ihdas eden Tebliğin yayımı tarihi öncesinde akdedilen ve teminat başlangıç tarihi 1/1/2020 ve sonrası olan sigorta sözleşmeleri, herhangi bir ek prim alınmaksızın bu Tebliğ kapsamındaki teminatlara tabidir." maddesi eklendi.

Tebliğ 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren geçerli olacak.

Milliyet