gecekondu kentsel dönüşümü

Tapusuz gecekondulara da dönüşüm hakkı!

Kentsel dönüşüm Zeynep Karabağ 09.04.2016
Tapusuz gecekondu sahipleri kentsel dönüşüm yasasındaki bazı haklardan faydalanabilecek.
Bu kişiler belirlenecek bedelleri ödeyerek evlerinin olduğu yerde yada başka bir alanda ev sahibi olabilecek ve kira yardımı da alabilecekler. 

Kentsel dönüşüm alanlarındaki tapusuz gecekondu sahiplerine yeni haklar getirildi. Artık tapu olmayanlar da belirli koşulları yerine getirerek ev sahibi olabilecek yada kira yardımı alabilecek. Bazı alanlarda yıllardır yaşayan, yol yada elektrik ve su gibi hizmetleri alan gecekonduların sahiplerini çıkartıp dönüşüm projelerini yürütmekte sıkıntı yaşanıyordu. Kararla bu sorun8un çözülmesi amaçlanıyor. 

Riskli yapıyı kiracı veya hak sahibi olmaksızın kullananlara yardım yapılmasına dair Bakanlar Kurulu kararı resmi gazetede yayınlandı. 

Kararla gecekondusunun tapusu olmayanlar da kentsel dönüşüm yasasındaki haklardan yararlanabilecek. Buna göre tapusu olmadan bir başkasının yada hazinenin arazisinde oturanlara yapılacak evleri için enkaz bedeli ödenecek. Bu kişiler mümkünse kentsel dönüşüm kapsamında yıkılacak gecekondusunun bulunduğu yerden, mümkün değilse de bu alan dışında yapılacak konutlardan satın alabilecek. 

Konutun büyüklüğü ve ödeme koşulları her projeye göre ilgili kurumlarca belirlenecek. Enkaz için ödenen miktar evin bedelinde düşürülebilecek. Hak sahibi idare ile anlaşamazsa enkaz bedelinin yüzde 10'u peşin ödenecek. Tapusuz gecekondu sahipleri kentsel dönüşüm yasasındaki kira hakkından da yararlanabilecek.

gecekondu kentsel dönüşümü