Kentsel dönüşüm kapsamında yıkılan ev

Kentsel dönüşümle evini yaptıranlar! Bu haber size…

Kentsel dönüşüm Ayşe Özlem Kuruca 12.10.2015
Riskli alanda vatandaş kendisi veya müteahhit aracılığı ile konutunu yapmak isterse bazı vergi ve harçlardan muaf olur.
Riskli konutu yıktıktan sonra yeni konutu kendi imkanları ile yapmak isteyenlerin hangi vergi ve harçlardan muaf olduğu merak konusu.

İşte o vergiler;

6306 sayılı Kanun uyarınca, yapılacak olan işlem, sözleşme, devir ve tesciller ile uygulamalar, noter harcı, tapu harcı, belediyelerce alınan harçlar, damga vergisi, veraset ve intikal vergisi, döner sermaye ücreti ve diğer ücretlerden muaftır. Ayrıca kullandırılan krediler sebebiyle lehe alınacak paralardan da banka ve sigorta muameleleri vergisi alınmaz.

Riskli alanlarda, Bakanlık, İdare veya TOKİ'nce değil de, vatandaşlarca veya müteahhitlerce uygulamada bulunulması halinde, bu alanlardaki yapıların mevcut alanları için daha önce belediyelerce alınan harç ve ücretlere ilave olarak, sadece kullanım maksadı değişiklikleri ve yapı alanındaki artışlar için hesaplanan harç ve ücret farkları alınacaktır.

Kentsel dönüşüm vergi Kentsel dönüşüm harç