resmi gazete

ÖİB'den taşınmaz hissesinin satışına onay!

İhale Sinem Öztürk 27.08.2017
ÖİB, Ankara'daki Türkiye Denizcilik İşletmeleri AŞ'ye (TDİ) ait yüzde 25 hissenin satışını onayladı.
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), Ankara'da bulunan mesken nitelikli taşınmazdaki Türkiye Denizcilik İşletmeleri AŞ'ye (TDİ) ait yüzde 25 hissenin satışının onaylanmasını kararlaştırdı. Konuyla ilgili ÖİB kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan 1078 ada 7 parsel  numaralı mesken nitelikli taşınmazdaki TDİ'ye ait yüzde 25 hissenin, 98 bin lira  bedelle en yüksek teklifi veren Cengiz Tamtunalı'ya satışı onaylandı.

Söz konusu hisse, Tamtunalı'nın sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi  veya diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde teminat TDİ lehine irat  edilerek, 96 bin lira bedelle ikinci teklifi veren Halil Gümüşçü'ye, Gümüşçü'nün  de yükümlüklerine yerine getirmemesi durumunda 94 bin lira bedelle üçüncü teklifi  veren Osman Bülent Akgün'e satılacak.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ÖİB Türkiye Denizcilik İşletmeleri AŞ Cengiz Tamtunalı