gayrimenkullerin tahmini bedeli

Hazinenin taşınmaz ihalelerinde bedel böyle belirlenecek!

İhale Zeynep Karabağ 12.11.2016
Hazine taşınmazlarının idaresi yönetmeliğinde değişikliğe gidildi.
Hazine taşınmazlarına ilişkin ihalelerde tahmini bedel tespiti yapılırken yurt içi özgün geliştirme ve ileri teknoloji gerektiren savunma, havacılık ve uzay sanayi alanlarında faaliyet gösteren yatırımcılar lehine tesis edilecek irtifak hakları ile verilecek kullanma izinlerinde ilk yıl bedeli, taşınmazın emlak vergisine esas asgari metrekare birim değeri toplamının binde biri olarak hesaplanacak.

Maliye Bakanlığının "Hazi·ne Taşınmazlarının İdaresi· Hakkında Yönetmeli·kte Deği·şi·kli·k Yapılmasına Dai·r Yönetmeli·ği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

Buna göre, ihaleye hazırlık aşamasında taşınmazın tahmin edilen bedel tespiti yapılırken, yurt içi özgün geliştirme ve ileri teknoloji gerektiren savunma, havacılık ve uzay sanayi alanlarında faaliyet gösteren ve Savunma Sanayii Müsteşarlığınca bildirilen yatırımcılar lehine tesis edilecek irtifak hakları ile verilecek kullanma izinlerinde ilk yıl bedeli, taşınmazın emlak vergisine esas asgari metrekare birim değeri toplamının binde biri olarak belirlendi.

Hazinenin taşınmaz ihaleleri taşınmaz ihaleleri gayrimenkul ihaleleri tahmini bedeli