üsküdar imar planı değişikliği

Üsküdar’daki imar planı değişikliği askıda!

Genel 17.01.2017 09:39

İstanbul’un Üsküdar ilçesi Bulgurlu Mahallesi’nde yapılan imar planı değişikliği askıya çıkarıldı.

İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, Bulgurlu Mah. 77 Ada 11-12-15-79-80 (77 ada 5 parsel) ve 1083 ada 73-76 (1083 ada 56 parsel) parseller ve bir kısım kadastral boşluk alanına ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine ilişkin askı tutanağı askıya çıkarıldı.

Söz konusu plan, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi gereğince 16 Ocak 2017- 14 Şubat 2017 tarihleri arasında 30 gün boyunca Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ilan panosu ile internet sitesinde askıya çıkarıldı.