sanayi

Taşınan işletmelere bakanlıktan kredi desteği Resmi Gazete’de!

Genel 15.02.2018 14:15

Yerleşim alanları içinde kalmış sanayi siteleri ve sanayi işletmelerinin planlı sanayi alanlarına taşınması için kredi desteği sağlanacak.

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Yerleşim Alanı İçinde Kalan Sanayi Siteleri ile Sanayi İşletmelerinin Dönüşüm ve Gelişim Projelerinin Kredilendirilmesi Hakkındaki Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı ve yürürlüğe girdi. Şehirlerde yerleşim alanları içinde ve yakınlarında olan sanayi işletmelerinin ve sanayi sitelerinin, devlet tarafından planlanan sanayi bölgelerine taşınması için sağlanacak olan kredi destekleri ile ilgili usuller ve esaslar belirlendi.

Hangi harcamalar kredilendirilecek?

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni yönetmeliğe göre devletin sağladığı kredidesteğinden sanayi sitelerinin yapı kooperatifleri, büyükşehir belediyeleri, il özel idareleri ve belediyeler faydalanabilecek. Sanayi sitesindeki gelişim bölgesi ile ilgili olarak arsaların ve arsaların satın alınması ile ilgili masraflar, altyapı tesislerinin yapılması masrafları, üstyapıların yapılması masrafları, mühendislik hizmetleri, mimarlık hizmetleri ve taşınma için yapılan harcamalar kredilendirilecek.

Kredi başvuruları bakanlık tarafından değerlendirilecek

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bu kredi desteklerinden faydalanmak isteyen sanayi sitesine, yapı kooperatiflerine, valiliklere göndereceği raporu elektronik ortamda sunacak. Gelen talepler krediye uygun olup olmadıkları hususunda Bakanlık tarafından değerlendirmeye alınacak. Devlet desteği kredi başvuruları değerlendirilirken sanayi alanının büyüklüğü, mevkisi, idari durumu, yerleşim alanındaki özellikler, sanayi alanının yerleşim alanındaki konumu, yakın çevrede başka planlı sanayi alanlarının olup olmadığı gibi kriterler baz alınarak yapılacak.

Şartlara uyulmazsa krediler geri alınacak

Yeni yönetmelik kapsamında sağlanacak olan krediler Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın bütçesinden harcanacak. Krediler belirlenen harcamalar dışında farklı bir amaçla kullanılmayacak. Bahsi geçen şartlara uyulmaması halinde krediler durdurulacak, ödemeler de geri alınacak.