tapu işlemleri

Tapu sicilleri elektronik ortama taşınıyor

Genel 01.11.2018 10:00

Resmi gazetede yer alan değişikliğe göre artık bazı tapu işlemleri elektronik ortamda yapılabilecek.

TKGM, tapu hizmetlerinde işlem süreçlerinin kısaltılması, iş yükünün azaltılması, etkin ve hızlı hizmet sunumu sağlanması amacı ile taşınmazların ipotek tesisi ve değişikliği taleplerini elektronik ortama taşımıştı. Resmi gazetede yer alan değişikliğe göre artık bazı tapu işlemleri elektronik ortamda yapılabilecek. 

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı “Daha önce yayınlanan tapu ve kadastro verilerinin paylaşımı hakkında yönetmelikte bugün değişiklik yapıldı. Artık bazı tapu işlemleri elektronik ortamda yapılabilecek. Genel Müdürlük tarafından belirlenen tapu işlemlerinde, yargı mercileri ile yetkili kurum ve kuruluşların taleplerine istinaden ilgili mercilerce doğrudan elektronik ortamda tescil, terkin veya tadil yapılabilecek” dedi.

Ana Siciller Tarih Olacak

Tapu sicilindeki tapu kütüğü, kat mülkiyeti kütüğü ve yevmiye defteri gibi ana sicillerin artık elektronik ortama taşınacağını belirten Özelmacıklı “Elektronik ortamda yapılan işlemlerde, işlemin yevmiye numarası TAKBİS tarafından üretilecek, hatta tescil veya terkin işlemi TAKBİS tarafından yapılabilecek. Elektronik ortamda yapılacak işlemler için fiziki belge de üretilmeyecek. İşlemin sonuç yazıları internet servisleri kullanılarak işlemin tarafı kurumca elde edilebilecek” dedi. 

Banka İşlemleri Elektronik Ortama Taşındı

Kısa süre önce de taşınmazların ipotek tesisi ve değişikliği taleplerinin TAKBİS üzerinden yapılması sağlandığını belirten Altın Emlak Genel Müdürü “Tapu müdürlükleri ile banka/kurum arasında ipotek işlemlerine yönelik belgelerin elden gönderilmesi usulü ortadan kaldırılmıştı. Şimdi ise uygulama bankalarla yapılan protokoller ile yaygınlaştırılıyor. Uygulama ile banka ve tapu müdürlükleri arasında evrak takibinin önüne geçildi. İşlemlerin ilgilisine yada posta yoluna gerek kalmadan elektronik ortam üzerinden karşılanması sağlanmış oldu” dedi.