Sarıyer’de yapılacak spor salonu

Sarıyer’deki spor salonu arazisinin imar planı değişti!

Genel Emine Pile 07.08.2017
İstanbul’un Sarıyer ilçesinde inşa edilecek olan 15 bin seyirci kapasiteli spor salonu arazisindeki imar planı değişikliğini askıya çıkardı.
Mülkiyeti Spor Genel Müdürlüğü'ne ait İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, İ. Ayazağa Mah. 3 ada 33 parsel nolu taşınmaz üzerinde 15 bin seyirci kapasiteli spor salonunun istenilen şekilde inşa edilebilmesi için hazırlanan imar planı değişikliği oanyladı.

Söz konusu plan değişikliği 4 Ağustos 2017 tarihinden 2 Eylül 2017 tarihine kadar Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ilan panosu ile internet sitesinde askıda kalacak.

Yapılan açıklama şu şekilde;

Bakanlığımızın 03.08.2017 tarih ve 13146 sayılı yazısı ile, mülkiyeti Spor Genel Müdürlüğüne ait İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, İ. Ayazağa Mah. 3 ada 33 parsel nolu taşınmaz üzerinde 15.000 seyirci kapasiteli spor salonu inşa edilmesi için Spor Genel Müdürlüğü ile Galatasaray Spor Kulübü Derneği arasında sözleşme imzalandığı, spor salonuna ait mimari projeler üzerinde İlçe Belediyesince yapılan ön inceleme sonucunda spor salonunun istenilen şekilde inşa edilebilmesi için mevcut planların revize edilmesi gerekliliği ortaya çıktığından bahisle, 3 ada 33 parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği tekliflerinin, gerekli düzenlemelerin yapılması suretiyle,  644 sayılı KHK hükümleri ve 3194 sayılı İmar Kanunu uyarınca tadilen onaylandığı bildirilmiştir.

Söz konusu plan değişikliği, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi gereğince 04.08.2017- 02.09.2017 (30 gün) tarihleri arasında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ilan panosu ile internet sitesinde askıya çıkarılmıştır.  

Sarıyer’de yapılacak spor salonu sarıyer spor salonu inşaatı