istanbul kız kulesi

Planlı alanlar tip imar yönetmeliğinde değişiklik!

Genel Uğurcan Tokay 05.02.2016
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, planlı alanlar tip imar yönetmeliğinin bir maddesinde değişiklik yapıp kararı Resmi Gazete'de yayımladı.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın kararıyla planlı alanlar tip imar yönetmeliğinin bir maddesinde değişiklik yapıldı. İşte Resmi Gazete'de yayımlanan karar;

PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 2/11/1985 tarihli ve 18916 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğine aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Geçici Madde 10 – 22/5/2014 tarihinden önce yapı ruhsatı almaya yönelik olarak işlemlere başlanılmış olan ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce veya sonra yapılan yapı ruhsatı başvuruları, 1/1/2017 tarihine kadar sonuçlandırılmak kaydıyla, başvuru sahibinin talebine bağlı olarak, ilgili işlem tarihinde yürürlükte olan Yönetmeliğin 30/5/2013 tarihi ve sonrasında yürürlükte olan hükümlerine göre neticelendirilir. Ancak, bu madde hiçbir şekilde bu Yönetmelik hükümlerinin karma kullanımı ve yapının planla belirlenen kat adedini artırmak amacıyla uygulanamaz ve bu amaçla yapı ruhsatı düzenlenemez.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

planlı alanlar tip imar yönetmeliği Çevre ve Şehircilik Bakanlığı