Kuzey Marmara Otoyolu

O projenin İSTOÇ-OSB bağlantısı imar planı askıda!

Genel Emine Pile 28.03.2016
Kuzey Marmara Otoyolu Projesi’nin 1/5000 ölçekli Başakşehir İlçesi-İstoç Bağlantısı Nazım ve Uygulama İmar Planı Değişiklikleri askıya çıkarıldı.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanan Kuzey Marmara Otoyolu Projesi'nin onaylanan ve kesinleştirilen 1/5000 ölçekli Başakşehir İlçesi-İstoç Bağlantısı Nazım ve Uygulama İmar Planı Değişikliklerine ilişkin İstoç-OSB kavşağı kavşak bağlantı yolunun güney-doğu yönünde kaydırılmasına yönelik plan askıya çıkarıldı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklama şu şekilde;
“Bakanlığımızın 14.03.2016 tarih ve 4039 sayılı yazısı ekinde iletilen, Kuzey Marmara Otoyolu Projesi'nin Bakanlığımızca onaylanan ve kesinleştirilen 1/5000 ölçekli Başakşehir İlçesi-İstoç Bağlantısı Nazım ve Uygulama İmar Planı Değişikliklerine ilişkin İstoç-OSB kavşağı kavşak bağlantı yolunun güney-doğu yönünde kaydırılmasına yönelik olarak Karayolları Genel Müdürlüğü'nce hazırlanan plan değişikliği teklifleri 644 sayılı KHK, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ve 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 9. maddesi uyarınca NİPD-17849,2 ve UİPD-17854,2 plan işlem numarası alarak Bakanlığımız tarafından 14.03.2016 tarihinde onaylanmıştır.

Söz konusu plan, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi gereğince 25.03.2016 23.04.2016 (30 gün) tarihleri arasında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ilan panosu ile internet sitesinde askıya çıkarılmıştır. 25.03.2016”

İmar planı ve raporlar için tıklayınız-1!

İmar planı ve raporlar için tıklayınız-2!

Emlaktasondakika.com/Emine Pile

Kuzey Marmara Otoyolu İstoç-OSB kavşağı kavşak bağlantı yolu Kuzey Marmara Otoyolu Projesi