kuzey marmara başakşehir istoç bağlantısı

Kuzey Marmara’nın Başakşehir-İstoç bağlantısı imar planı askıda

Genel Emine Pile 05.04.2016
Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir-İstoç Bağ. ENH Deplasesi, Tescilli Su Kuyusu ve Kor. Alanına Yönelik İmar Planı Değişikliğine İlişkin açıklama geldi.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kuzey Marmara Otoyolu Projesi ile ilgili olarak açıklama yaptı. Mahmutbey-Odayeri Başakşehir Kavşağı “Enerji Nakil Hatlarının Deplasesi” ve “Tescilli Su Kuyusu ve Koruma Alanı” ile ilgili yapılan  açıklama şu şekilde: 

Bakanlığımızın 29.02.2016 tarihli 4039 sayılı yazısı ve 25.03.2016 tarihli 4665 sayılı yazısı ekinde iletilen, Kuzey Marmara Otoyolu Projesi'nin Bakanlığımızca onaylanan ve kesinleştirilen 1/5000 ölçekli Başakşehir İlçesi-İstoç Bağlantısı Nazım ve Uygulama İmar Planı Değişikliklerinde yer alan Mahmutbey-Odayeri Başakşehir Kavşağı “Enerji Nakil Hatlarının Deplasesi” ve “Tescilli Su Kuyusu ve Koruma Alanı” kullanım kararı getirilmesine ilişkin plan değişikliği teklifleri, 644 sayılı KHK, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ve 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 9. maddesi uyarınca NİPD-17849,1 ve UİPD-17854,1 plan işlem numarası alarak Bakanlığımız tarafından 29.02.2016 tarihinde onaylanmıştır.

Söz konusu plan, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi gereğince 04.04.2016 03.05.2016 (30 gün) tarihleri arasında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ilan panosu ile internet sitesinde askıya çıkarılmıştır. 04.04.2016

  
 

kuzey marmara başakşehir istoç bağlantısı Kuzey Marmara Otoyolu Projesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı