Küçükçekmece Halkalı Mahallesi

Küçükçekmece Halkalı Mahallesi'nin imar planı askıya çıktı

Genel Emine Pile 20.10.2016
İstanbul Valiliği İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, Küçükçekmece İlçesi, Halkalı Mahallesi'nde uygulanan imar planı değişikliğini askıya çıkardı.
Bakanlık, İstanbul Küçükçekmece ilçesi, Halkalı Mahallesi, 5387 parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı deeğişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğini 30 gün askıya çıkardığını duyurdu. 

Yapılan açıklama şu şekilde; 

Bakanlığımızın 06.10.2016 tarih ve 16175 sayılı yazısı ile; İstanbul İli, Küçükçekmece İlçesi, Halkalı Mahallesi, 5387 parsele yönelik olarak hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinin, 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Hükümleri ve 3194 sayılı İmar Kanununun 9. Maddesi uyarınca Bakanlığımızca NİP-17216,3 ve UİP-17217,3 plan işlem numaraları ile 06.10.2016 tarihinde re'sen onaylandığı bildirilmiştir.

Söz konusu plan, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi gereğince 20.10.2016-18.11.2016 (30 gün) tarihleri arasında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ilan panosu ile internet sitesinde askıya çıkarılmıştır. 20.10.2016

 

Küçükçekmece Halkalı Mahallesi Halkalı Mahallesi imar planı