karsiyaka-stadyum

Karşıyaka Stadyumu’nun imar planı askıda!

Genel Uğurcan Tokay 06.10.2017
Karşıyaka'da yeniden stadyum inşasına izin veren imar planı 30 gün süreyle askıya çıktı.
İzmir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, İzmir Karşıyaka Stadyumu'nun imar planını askıya çıkardı. Konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle;

İzmir İli, Karşıyaka İlçesi, Aksoy Mahallesinde 26675 ada 11-12 nolu parsellerde "Stadyum ve Sosyal Tesis Alanı"na ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içinde yapılan itirazların kısmen kabulü ve kısmen reddi hususunda yapılan düzenlemeler, 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve 3194 sayılı İmar Kanununun 9. maddesi kapsamında 28.09.2017 tarihli ve 16865 sayılı yazı ekinde re'sen onaylanmıştır.

1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği ve Plan Açıklama Raporları 05.10.2017 tarihinde (05.10.2017-06.11.2017) Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, 2. Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak İzmir Valiliğince (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) askıya çıkarılmış ve ilan edilmektedir

karşıyaka stadyum karşıyaka stadyum projesi karşıyaka stadyum yıkım