resmi gazete

Kamu konutlarının satılmasına dair tebliğ yayımlandı

Genel 17.04.2018 10:15

Maliye Bakanlığı kamu konutlarının satışına dair 384 ve 385 sıra numaralı Milli Emlak Genel Tebliğini Resmi Gazetede yayımladı.

Resmi Gazete'nin bugünü sayısında 384 ve 385 sıra numaralı Milli Emlak Tebliğ yayımlandı. 384 numaralı Milli Emlak Tebliğinde kamu lojmanlarının nasıl satılacağına ilişkin detaylar belirtildi. 385 numaralı Milli Emlak Tebliğinde ise Hazineye Ait Taşınmaz Malların nasıl değerlendirileceği ve KDV Kanununda değişiklik yapıldığı ifade edildi. 

Resmi Gazete'de yayımlanan lojmanların satışına ilişkin olan Tebliğ'de "Bu Tebliğin amacı, kamu kaynağı olan Hazine taşınmazlarının ekonomik, etkili ve verimli kullanılmasını sağlamak amacıyla kamu idarelerince yapılacak tahsis taleplerinde uyulması gereken hususlar ile bu taleplerin değerlendirilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir." ifadelerine yer verildi.

Bu tebliğe göre; Öncelikle kat mülkiyetinin olduğu kamu konutları satılacaktır. Kat mülkiyetinin kurulamadığı binalar bütünüyle satışa konu edilecektir. Öncelikli alım hakkı kat mülkiyetinin kurulabildiği kamu konutları için geçerlidir.

Detaylar için tıklayınız!