kadıköy imar planı değişikliği

Kadıköy Kozyatağı Mahallesi'nde imar planı değişikliği!

Genel Emine Pile 27.10.2016
İstanbul Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Kadıköy İlçesi Kozyatağı Mahallesi'ndeki imar planı değişikliğini askıya çıkardı.
İstanbul İli, Kadıköy İlçesi Kozyatağı Mahallesi 171 Pafta 3119 Ada 15 Parsele İlişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 30 gün boyunca askıya çıkarıldı.

Bakanlık'tan yapılan açıklama şu şekilde;

Bakanlığımızın 20.10.2016 tarih ve 17056 sayılı yazısı ile; İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, Kozyatağı Mahallesinde bulunan mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne (Mehmet Çavuş Vakfına) ait 3119 ada 15 parsel numaralı taşınmazın meri planda “Dini Tesis Alanı” ve “Parklar-Dinlenme Alanları” olarak belirlenen kullanım kararının “Dini Tesis Alanı” ve “Günübirlik Tesis Alanı”na dönüştürülmesi amacıyla hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin Bakanlığımızca NİP-21974 ve UİP-21975 plan işlem numaraları ile 20.10.2016 tarihinde 644 sayılı KHK'nın 2(ç) maddesi kapsamında onaylandığı bildirilmiştir.

Söz konusu plan, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi gereğince 27.10.2016-25.11.2016 (30 gün) tarihleri arasında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ilan panosu ile internet sitesinde askıya çıkarılmıştır. 27.10.2016

Kadıköy imar planı değişikliği Kozyatağı mahallesi imar planı